Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 246-604684

Kort beskrivelse

Den udbudte opgave omfatter et samlet udbud af aptering af rårum, indkøb af nyt udstyr og flytning af eksisterende medicoteknisk udstyr for alle rårum i de ovennævnte delprojekter DP03-DP08 (Vidensaksen, Behandling- og sengeafsnit samt Klyngerne) i én samlet kontrakt. Der er således tale om én samlet opgave, hvor én fremtidig kontraktpart gives det overordnede ansvar for styringen af dels apteringsopgaven i ca. 225 udvalgte udstyrstunge rum og 350 sekundære rum, dels udstyrsindkøbet af nyt medicoteknisk udstyr og udstyrskoordineringen af disse rum, og dels flytningen af eksisterende medicoteknisk udstyr fra det eksisterende OUH til Nyt OUH.

Kontrakten udbydes efter reglerne om udbud med forhandling.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
Deadline 21-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:604684-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (12-04-2019)

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til sundhedsvæsenet 2019/S 073-171654

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171654-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH, forventer at gå i udbud med Aptering af rårum.

Som led i at forberede udbuddet bedst muligt, samt for at sikre at udbudsbetingelserne er konforme med markedets generelle forventninger og muligheder, gennemføres en teknisk dialog med markedet (markedsundersøgelse) i overensstemmelse med Udbudslovens § 39.

Gennemførelsen af dialogen vil foregå gennem afholdelse af en orienteringsmøde, samt skriftlig høring med eventuelt supplerende, bilaterale møder på baggrund af de enkelte høringssvar (konkret vurdering).

Der afholdes fælles informationsmøde hos Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH, Glisholmvej 2A, 5260 Odense S, hvor der vil blive givet en introduktion til Nyt OUH, Aptering af rårum.

For yderligere information se nærværende dokument: VI.3) Yderligere oplysninger.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:171654-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse