Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2019/S 152-374328

Kort beskrivelse

SKI planlægger at udbyde en rammeaftale vedrørende forbrugsartikler ved et offentligt udbud. Rammeaftalen vil være forpligtende for de kommuner og regioner, der vælger at tilslutte sig udbuddet inden udbudstidspunktet. SKI´s øvrige kunder er oprindelige parter på Rammeaftalen og kan aktiverer aftageforpligtelsen i op til 12 måneder efter udbudstidspunktet. Staten som helhed vil være forpligtet til at anvende rammeaftalen i medfør af cirkulære nr. 9453 af 10.5.2017.

Læs mere
Ordregiver Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374328-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse