Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik 2019/S 160-395099

Kort beskrivelse

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) anvender i dag et it-system – Poltacho-VIRK i forbindelse med varetagelse af TBST's kontrolopgaver i relation til kontrol af virksomheder og deres erhvervsmæssige køretøjer. Systemet er specialudviklet af CGI Danmark A/S, og TBST overtog systemet fra Rigspolitiet, Færdsels- og Beredskabsafdelingen kort tid efter systemets færdiggørelse i 2011.

Systemet udvikles og vedligeholdes af CGI Danmark A/S.

TBST har til hensigt at indgå en 4-årig kontrakt med mulighed for forlængelse i op til 2 x 1 år med CGI Danmark A/S om videreudvikling og vedligeholdelse af Poltacho-VIRK. Indgåelse af kontrakt vil tidligst ske efter udløbet af en 10 dages standstill periode fra afsendelse af denne bekendtgørelse.

Læs mere
Ordregiver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395099-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed