Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udstyr til venepunktur og blodprøvetagning 2019/S 178-432882

Kort beskrivelse

I forbindelse med tilrettelæggelse af udbud af forbrugsvarer til lukket blodprøvetagning i Region Syddanmark, sendes udarbejdet udkast til udbudsmateriale i en høring blandt potentielle leverandører. Formålet med høringen er at sikre, at udbudsmaterialet afspejler de løsninger, som de potentielle leverandører kan tilbyde, og at der dermed offentliggøres det bedst mulige udbudsmateriale, hvor den af Region Syddanmark nedsatte brugergruppe har haft mulighed for at forholde sig til alle ønsker og kommentarer fra de potentielle leverandører. Det fremgår af punkt VI.3) hvordan der afgives høringssvar.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark
Annonceret 16-09-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 16-09-2019 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432882-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Syddanmark
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse