Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tømning af sivebrønde eller septiktanke 2019/S 181-440929

Kort beskrivelse

Læsø Spildevand A/S udbyder hermed opgaven med tømning af samle-tanke og bundfældningstanke omfattet af den obligatoriske kommunale tømningsordning på Læsø. Endvidere ønskes der indhentet priser på lejlighedsvis spuling af forsyningens kloakker og pumpestationer. Opgaver omkring spuling af Forsyningens anlæg vil foregå efter rekvisition på baggrund af enhedspriser oplyst i tilbudslisten. Det præcise omfang af og variationer i opgaven er nærmere beskrevet i ydelsesbeskrivelsen (bilag 1), hvor også arbejdsbeskrivelse og betingelser for udførelse af opgaven fremgår.

Læs mere
Ordregiver Læsø Spildevand A/S
Deadline 17-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440929-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse