Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed 2019/S 194-472611

Kort beskrivelse

Opgaven udbydes som én samlet kontrakt. Kontrakten kan ikke opdeles i mindre delkontrakter, da det er afgørende, at det er den samme leverandør, der løser den samlede opgave.

Læs mere
Ordregiver Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Annonceret 08-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 08-10-2019 kl. 10.00
Deadline 13-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:472611-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter