Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser 2020/S 169-409949

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører levering af visiterede hjemmeplejeydelser m.v. til borgere i Hjørring Kommune. Hjørring Kommune ønsker at indgå aftale med én leverandør, der må tåle konkurrence fra den kommunale leverandørvirksomhed. Der kan således ikke indrømmes nogen former for omsætningsgaranti.

Udbuddet gennemføres i henhold til reglerne i udbudslovens (lov nr. 1564 af 15.12.2015) afsnit III om indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (light-regimet) og gennemføres således i henhold hertil, jfr. udbudslovens § 186-187, jfr. udbudslovens § 7.

Udbuddet gennemføres som et offentligt indkøb. Kommunen forbeholder sig ret til at forhandle, uden at dette dog indebærer en pligt hertil.

Tryk her https://permalink.mercell.com/136405428.aspx

Læs mere
Ordregiver Hjørring Kommune
Annonceret 01-09-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 01-09-2020 kl. 10.00
Deadline 20-10-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409949-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter

Forhåndsmeddelelse (12-12-2019)

Hjemmehjælp 2019/S 240-589016

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:589016-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Hjørring Kommune inviterer til en uforpligtende dialog mellem mulige leverandører, herunder brancheorganisationer, om udformningen af den fremtidige frit valgsordning af § 83 ydelser m.v. i Kommunen.

Læs mere
Ordregiver Hjørring Kommune
Annonceret 12-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 12-12-2019 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:589016-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse