Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med børnehaver 2019/S 245-601834

Kort beskrivelse

Hovedentreprisen omfatter byggeriet af ca. 1 700 m2 integreret daginstitution til 180 børn og ca. 40 medarbejdere med tilhørende støttefunktioner og udearealer.

Ejendommen bestod oprindeligt af 2 bygninger opført i hhv. 1902 og i 1940’erne forbundet af en mindre forbindelsesbygning. Forud for udbud af hovedentreprisen har ejendommen gennemgået en omfattende sanering og delvis nedrivning.

Eksisterende bygning 1 består af delvis kælder, stueetage og 1. sal med skråvægge og er opført med murede facader. Entreprisen omfatter nyindretning og gennemgribende istandsættelse af bygningen.

Eksisterende bygning 2 er nedrevet til dæk over kælder. Entreprisen omfatter opførelse af en ny bygning i 2 etager på den eksisterende kælder.

Der opføres desuden en ny forbindelsesbygning med en indeliggende lysgård samt nyanlæg af udearealer, ekskl. beplantning, der udføres som særskilt bygherreleverance.

Læs mere
Ordregiver Hvidovre Kommune
Annonceret 19-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 19-12-2019 kl. 11.00
Deadline 27-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:601834-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse