Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 248-611610

Kort beskrivelse

Kontrakten har tidligere været udbudt, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2019/S 144-353656 Udbud af fagentreprise E06 Ventilation til veterinær beredskabsbygning, der blev aflyst den 22.11.2019, jf. bekendtgørelse om indgåede kontrakter nr. 2019/S 227-556373. Der er i dette genudbud af E06 foretaget ændringer i entreprisens omfang. Indeslutningskomponenter er ikke længere omfattet E06. Følgende delelementer er udgået: Fuldsvejste RF kanaler og RF kanaler med flanger, overføringsluft enheder, gastætte spjæld og modulbaserede lufttætninger.

Derudover er der sket ændring af udbudsformen til offentligt udbud, ændring af evalueringsmodellen og opstartstidspunktet. Endelig er der foretaget nogle mindre justeringer i udbudsmaterialet. Det er en forudsætning for byggeriets rettidige færdiggørelse, at entreprisen opstarter den 17.2.2020.II.2.4).

Læs mere
Ordregiver Statens Serum Institut
Annonceret 24-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 24-12-2019 kl. 11.00
Deadline 24-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:611610-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse