Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bulldozere 2019/S 248-612613

Kort beskrivelse

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på leverance af ét stk. dozer.

Københavns Kommune, teknik og miljøforvaltningen, driver ved KMC Nordhavn et depot for forurenet jord i Nordhavnen. Til brug for driften af depotet, herunder indbygning af den modtagne jord, skal KMC Nordhavn indkøbe ét stk. dozer som nærmere beskrevet i bilag A.1: Kravspecifikation.

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation (kravspecifikation bilag A.1).

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen
Annonceret 24-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 24-12-2019 kl. 11.00
Deadline 21-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:612613-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse