Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Levering og montering af skilte

Kontrakten er en rammeaftale med en enkelt leverandør vedrørende produktion og levering af logoskilte, dele hertil, beslag og master, samt montering og opmagasinering af DSB's eksisterende lager. Konkurrenceudsættelsen er et fællesudbud, som omfatter Banedanmark og DSB, idet DSB er ansvarlig for gennemførelsen af konkurrencen.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 16-01-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 16-01-2020)
Titel Levering og montering af skilte
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Kontrakten er en rammeaftale med en enkelt leverandør vedrørende produktion og levering af logoskilte, dele hertil, beslag og master, samt montering og opmagasinering af DSB's eksisterende lager. Konkurrenceudsættelsen er et fællesudbud, som omfatter Banedanmark og DSB, idet DSB er ansvarlig for gennemførelsen af konkurrencen.
Annonceret 16-01-2020 kl. 14.30
Deadline 17-02-2020 kl. 13.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Pris
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/260232
Ordregiver DSB
Udvælgelseskriterier Tilbudsgiver skal vise, at tilbudsgiver er økonomisk robust og dermed egnet til at opfylde
kontrakten. Tilbudsgiver skal derfor sammen med tilbuddet fremsende økonomiske oplysninger som angivet nedenfor.
Tilbudsgiver skal angive den gennemsnitlige egenkapital og overskudsgrad.
Hvis tilbudsgiver baserer sin formåen på andre enheders økonomiske og finansiel formåen eller er tilbudsgiver en sammenslutning af økonomiske aktører, vil der blive beregnet et gennemsnit af de deltagende virksomheders nøgletalsværdier for hhv. egenkapital og overskudsgrad.
Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav beregnet som et gennemsnit på baggrund af de seneste 3 disponible regnskabsår:
1) Egenkapital. Dette nøgletal skal minimum have en gennemsnitlig værdi over 3 år, der er større end 0. Tilbudsgiver bør angive de værdier, der indgår i beregningen af nøgletallet;
2) Overskudsgrad. Dette nøgletal skal minimum have en gennemsnitlig værdi over 3 år, der er større end 0. Overskudsgraden beregnes som: Resultat før finansielle poster/omsætning*100. Tilbudsgiver bør angive de værdier, der indgår i beregningen af nøgletallet.
Adresse Telegade 2
2630
Taastrup
CPV kode 31523000-8 - Lysskilte og belyste navneplader
31500000-1 - Belysningsudstyr og elektriske lamper
44530000-4 - Fastgørelsesanordninger
45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
45310000-3 - Udførelse af elektriske installationer
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Søren Brøbeck
Kontakt E-mail: xsbroe@dsb.dk
Telefon: +45 51614823