Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Programpakker og informationssystemer 2020/S 050-118613

Kort beskrivelse

Moderniseringsstyrelsen udbyder på vegne af hele staten en rammeaftale vedrørende vedligeholdelse og service, tilkøb og IaaS til statens Oracle-programmer, jf. også beskrivelsen i punkt II.2.4).

Rammeaftalens kunder er statslige institutioner, der er omfattet af cirkulære om indkøb i staten.

Moderniseringsstyrelsen, Statens It, Forsvarsministeriets koncern, Skatteministeriets koncern, Rigspoliti og Styrelsen for It og Læring bliver ved rammeaftalens ikrafttræden forpligtet til at anvende rammeaftalen i forbindelse med køb af vedligeholdelse og service og tilkøb til statens Oracle-programmer. Dog er der ved køb af produkter, der har væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar, ikke pligt, men alene en ret, til at anvende rammeaftalen. Ved køb af IaaS til statens Oracle-programmer er der ikke pligt, men alene en ret, til at anvende rammeaftalen. Øvrige statslige institutioner har ret, men ikke pligt til at anvende rammeaftalen. Se om partstatus i materialet.

Læs mere
Ordregiver Moderniseringsstyrelsen - Moderniseringsstyrelsen
Annonceret 11-03-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 11-03-2020 kl. 09.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118613-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter (12-02-2020)

Programpakker og informationssystemer 2020/S 030-069555

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:069555-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Moderniseringsstyrelsen udbyder på vegne af hele staten en rammeaftale vedrørende vedligeholdelse og service, tilkøb og IaaS til statens Oracle-programmer, jf. også beskrivelsen i punkt II.2.4).

Rammeaftalens kunder er statslige institutioner, der er omfattet af cirkulære om indkøb i staten.

Moderniseringsstyrelsen, Statens It, Forsvarsministeriets koncern, Skatteministeriets koncern, Rigspoliti og Styrelsen for It og Læring bliver ved rammeaftalens ikrafttræden forpligtet til at anvende rammeaftalen i forbindelse med køb af vedligeholdelse og service og tilkøb til statens Oracle-programmer. Dog er der ved køb af produkter, der har væsentlig betydning for statens sikkerhed eller rigets forsvar, ikke pligt, men alene en ret, til at anvende rammeaftalen. Ved køb af IaaS til statens Oracle-programmer er der ikke pligt, men alene en ret, til at anvende rammeaftalen. Øvrige statslige institutioner har ret, men ikke pligt til at anvende rammeaftalen. Se om partstatus i materialet.

Læs mere
Ordregiver Moderniseringsstyrelsen - Moderniseringsstyrelsen
Annonceret 12-02-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 12-02-2020 kl. 11.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:069555-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om indgåede kontrakter