Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rejsebureauvirksomhed og lignende 2020/S 057-136816

Kort beskrivelse

Moderniseringsstyrelsen udbyder rammeaftale vedrørende indkøb af rejsebureauydelser på vegne af hele staten. Ydelsens nærmere indhold fremgår af pkt. II.2.4).

Statslige institutioner bliver ved rammeaftalens ikrafttræden forpligtet til at anvende rammeaftalen. Institutioner for forberedende grunduddannelse er forpligtede til at anvende rammeaftalen.

En række selvejende institutioner mv., hvis bevilling er optaget på finansloven, er oprindelige parter i rammeaftalen og kan derfor gøre brug af rammeaftalen. De omfattede selvejende institutioner mv. er angivet i udbudsmaterialets bilag 3A. Endelig er Danmarks Nationalbank og Folketinget ligeledes oprindelige parter i rammeaftalen og kan derfor gøre brug af rammeaftalen.

Nærmere oplysninger om partsstatus fremgår af udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Moderniseringsstyrelsen - Moderniseringsstyrelsen
Deadline 10-04-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136816-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger (13-03-2020)

Rejsebureauvirksomhed og lignende 2020/S 052-124411

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124411-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Moderniseringsstyrelsen udbyder rammeaftale vedrørende indkøb af rejsebureauydelser på vegne af hele staten. Ydelsens nærmere indhold fremgår af pkt. II.2.4)

Statslige institutioner bliver ved rammeaftalens ikrafttræden forpligtet til at anvende rammeaftalen. Institutioner for forberedende grunduddannelse er forpligtede til at anvende rammeaftalen.

En række selvejende institutioner mv., hvis bevilling er optaget på finansloven, er oprindelige parter i rammeaftalen og kan derfor gøre brug af rammeaftalen. De omfattede selvejende institutioner mv. er angivet i udbudsmaterialets bilag 3A. Endelig er Danmarks Nationalbank og Folketinget ligeledes oprindelige parter i rammeaftalen og kan derfor gøre brug af rammeaftalen.

Nærmere oplysninger om partsstatus fremgår af udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Moderniseringsstyrelsen - Moderniseringsstyrelsen
Deadline 27-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124411-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (20-02-2020)

Rejsebureauvirksomhed og lignende 2020/S 036-085415

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:085415-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Moderniseringsstyrelsen udbyder rammeaftale vedrørende indkøb af rejsebureauydelser på vegne af hele staten. Ydelsens nærmere indhold fremgår af pkt. II.2.4).

Statslige institutioner bliver ved rammeaftalens ikrafttræden forpligtet til at anvende rammeaftalen. Institutioner for forberedende grunduddannelse er forpligtede til at anvende rammeaftalen.

En række selvejende institutioner mv., hvis bevilling er optaget på finansloven, er oprindelige parter i rammeaftalen og kan derfor gøre brug af rammeaftalen. De omfattede selvejende institutioner mv. er angivet i udbudsmaterialets bilag 3A. Endelig er Danmarks Nationalbank og Folketinget ligeledes oprindelige parter i rammeaftalen og kan derfor gøre brug af rammeaftalen.

Nærmere oplysninger om partsstatus fremgår af udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Moderniseringsstyrelsen - Moderniseringsstyrelsen
Deadline 20-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:085415-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse