Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2020/S 056-133068

Kort beskrivelse

Nærværende udbud vedrører levering af rådgivningsydelse til "Udarbejdelse af strukturplaner for renseanlægsstruktur i Øresund og Roskilde Fjord oplande med tilhørende miljøvurderinger" til Novafos A/S.

— Udarbejde strukturplaner for ny renseanlægsstruktur og gennemføre eventuelle supplerende analyser

— Gennemføre en miljøvurdering af strukturplanerne

— Gennemføre Natura 2000 konsekvensvurderinger og vurderinger af vandplaner

— Udarbejde udkast til tillæg til spildevandsplaner for de 7 involverede kommuner

— Udarbejde baggrundsmateriale og udkast til tillæg til kommuneplaner og lokalplaner til de nye renseanlæg.

Læs mere
Ordregiver Novafos A/S
Annonceret 19-03-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 19-03-2020 kl. 11.00
Deadline 20-04-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133068-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Nordsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbekendtgørelse (27-02-2020)

Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2020/S 041-096947

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:096947-2020:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Nærværende udbud vedrører levering af rådgivningsydelse til "Udarbejdelse af strukturplaner for renseanlægsstruktur i Øresund og Roskilde Fjord oplande med tilhørende miljøvurderinger" til Novafos A/S.

— Udarbejde strukturplaner for ny renseanlægsstruktur og gennemføre eventuelle supplerende analyser,

— Gennemføre en miljøvurdering af strukturplanerne,

— Gennemføre Natura 2000 konsekvensvurderinger og vurderinger af vandplaner,

— Udarbejde udkast til tillæg til spildevandsplaner for de 7 involverede kommuner,

— Udarbejde baggrundsmateriale og udkast til tillæg til kommuneplaner og lokalplaner til de nye renseanlæg.

Læs mere
Ordregiver Novafos A/S
Annonceret 27-02-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 27-02-2020 kl. 11.00
Deadline 30-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:096947-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden, Nordsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse