Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2020/S 044-104220

Kort beskrivelse

Nærværende udbud vedrører vedligehold og udvikling af it-systemet, VIAS. VIAS er et eksisterende fagsystem, som benyttes af den Nationale Videns- og Specialrådgivningsfunktion (VISO), der er organiseret under Socialstyrelsen. VISO benytter VIAS til visitering, fordeling og behandling af henvendelser fra borgere. VIAS har eksisteret siden 2007 og er blevet videreudviklet af flere eksterne leverandører efterfølgende. Den udbudte opgave omhandler ikke nyudvikling af et system som svarer til det eksisterende system, men derimod om en overdragelse af ansvaret for vedligeholdelse, support og udvikling af det eksisterende system. For nærmere beskrivelse af den udbudte genstand, henvises der til udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver Socialstyrelsen
Annonceret 03-03-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 03-03-2020 kl. 11.00
Deadline 30-03-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:104220-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse