Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2020/S 049-117347

Kort beskrivelse

Forsvarsministeriet, Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) ønsker med denne udbudsbekendtgørelse at udbyde en kontrakt om konsulentbistand til DeMars HR Test - E-rekruttering. FMI har behov for IT-konsulentbistand til drift, vedligehold, udvikling og support af Forsvarets Entreprise Ressource Planning System (ERP), DeMars, mere specifikt modulet SAP Human Capital Management (SAP HCM). DeMars - der er baseret på SAP-teknologi - er et management- og ressourcestyringssystem, der anvendes til styring og forvaltning af forskelligartede forretningsmæssige opgaver. DeMars indgår således som en integreret del af Forsvarets opgaveløsning. SAP HCM er et modul i DeMars, der understøtter alle processer relateret til human resource management ved Forsvaret. SAP HCM understøtter personelområdet til styring og forvaltning af personale- og lønadministration, arbejdstidsadministration, rekruttering, arrangementsstyring, karriere- og efterfølger planlægning. SAP HCM er således et komplet og integreret sæt af løsninger, der hjælper Forsvaret med effektivt at forvalte dets medarbejdere. FMI ønsker således med dette udbud at anskaffe én IT-konsulent til drift, vedligehold, udvikling og support af SAP HCM modulet i DeMars. Tilbudsgiver skal alene tilbyde én konsulent, som skal være til rådighed for FMI i ca. 1 740 timer om året, idet behovet herfor dog kan variere afhængigt af det konkrete årlige behov for ydelserne omfattet af kontrakten.

De udbudte hovedydelser for kontrakten er således drift, vedligehold, udvikling og support, og opgaverne vil på udbudstidspunktet hovedsageligt falde inden for følgende opgavekategorier: Vedligehold og udvikling af Forsvarets SAP E-rekrutteringsløsning, testkoordination vedrørende DeMars samt assistance til FMIs DeMars afdelings test-element ved ad-hoc opgaver, drift og vedligeholdelse af testklient til tid og løn, anonymisering af testklienter og konvertering af data på klienterne, opdatering og automatisering af testscenarier, medvirken ved miljøkoordination, diverse konverteringsopgaver på produktionsmiljøet, omlægninger og fejlretning ved hjælp af HP QTP og LSMW, varetagelse af 2. level support for forretningen i relation til ovennævnte, samt rapporter gældende for tid og løn samt bistand til håndtering af registreredes rettigheder. Konsulenten vil, som led i udførelsen af hovedydelserne, skulle bistå forretningen (FMI) med opfyldelsen af de til enhver tid værende forretningsmæssige mål ved levering af de beskrevne hovedydelser i samarbejde med FMI og de til enhver tid værende eksterne DeMars leverandør (som dog på nuværende tidspunkt lalene er IBM Danmark ApS).

De konkrete arbejdsopgaver, og Konsulentens konkrete rolle i relation hertil, defineres dog løbende og aftales nærmere i samarbejde med chefen for købers DV HR-sektion. Konsulentens opgave vil på udbudstidspunktet primært falde indenfor ovennævnte opgavekategorier. FMI har dog en forventning om, at der i kontraktperioden vil ske en udvikling eller ændring i opgaverne, som følge af en naturlig udvikling og modernisering af Forsvarets IT-løsninger, hvorfor visse opgaver eller ovennævnte værktøjer vil kunne blive erstattet af andre.

Læs mere
Ordregiver Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Annonceret 10-03-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 10-03-2020 kl. 09.00
Deadline 07-04-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117347-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse på området forsvar og sikkerhed (tidligere format)