Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

- Kontorfaciliteter

Ydelsen består overordnet i levering af kontorfaciliteter bestående af flytbare præfabrikerede moduler med en levetid på min. 10 år, som yderligere specificeret i udbudsmaterialet. Følgende ydelser skal leveres under aftalen:
1) Projektering/design af kontorfaciliteter.
2) Produktion af kontorfaciliteter.
3) Transport og opsætning af kontorfaciliteter.
4) Færdiggørelse og tilslutninger.
5) Tilladelser.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 28-04-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 28-04-2020)
Titel - Kontorfaciliteter
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Ydelsen består overordnet i levering af kontorfaciliteter bestående af flytbare præfabrikerede moduler med en levetid på min. 10 år, som yderligere specificeret i udbudsmaterialet. Følgende ydelser skal leveres under aftalen:
1) Projektering/design af kontorfaciliteter.
2) Produktion af kontorfaciliteter.
3) Transport og opsætning af kontorfaciliteter.
4) Færdiggørelse og tilslutninger.
5) Tilladelser.
Annonceret 10-03-2020 kl. 12.00
Deadline 15-04-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Pris
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/265406
Ordregiver Femern Bælt A/S
Skønnet kontraktsum 750000 DKK
Udvælgelseskriterier Som mindstekrav kræves, at tilbudsgiver dokumenterer:
• At tilbudsgiver for hvert af de seneste 3 regnskabsår har en positiv egenkapital, jf. udbudsbetingelsernes punkt 5.2.3, litra C, og
• Mindst to referencer, der dækker såvel projektering, produktion og opsætning af flytbare moduler samt tilslutning af disse til forsyningspunkter, jf. udbudsbetingelsernes punkt 5.2.3, litra D.

Adresse Vester Søgade 10
1601
København V
CPV kode 44211100-3 - Modulopbyggede og transportable bygninger
31224400-6 - Tilslutningskabler
44211000-2 - Præfabrikerede bygninger
45422000-1 - Tømrer- og snedkerarbejde
45422100-2 - Træarbejder
45450000-6 - Øvrige arbejder i forbindelse med færdiggørelse af bygninger
71320000-7 - Ingeniørmæssig projektering
71323000-8 - Ingeniørmæssig projektering i forbindelse med industriel forarbejdning og produktion
22456000-1 - Tilladelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Femern - Anne Bøgh Johansen
Kontakt E-mail: ajo@femern.dk
Telefon: +45 33414449
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning

Bemærk, at kontrakten indeholder CSR-klausul og en Løn- og arbejdsmarkedssklausul.
[28-04-2020 13:04:14]
Ordregiver har truffet beslutning om at aflyse udbudsforretningen. Beslutningen skyldes, at de modtagne, konditionsmæssige tilbud alle ligger betydeligt over budget og den estimerede værdi af kontrakten.

Åbn tidligere version 10-03-2020 Luk tidligere version 10-03-2020
Titel - Kontorfaciliteter
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Ydelsen består overordnet i levering af kontorfaciliteter bestående af flytbare præfabrikerede moduler med en levetid på min. 10 år, som yderligere specificeret i udbudsmaterialet. Følgende ydelser skal leveres under aftalen:
1) Projektering/design af kontorfaciliteter.
2) Produktion af kontorfaciliteter.
3) Transport og opsætning af kontorfaciliteter.
4) Færdiggørelse og tilslutninger.
5) Tilladelser.
Annonceret 10-03-2020 kl. 12.00
Deadline 15-04-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Pris
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/265406
Ordregiver Femern Bælt A/S
Skønnet kontraktsum 750000 DKK
Udvælgelseskriterier Som mindstekrav kræves, at tilbudsgiver dokumenterer:
• At tilbudsgiver for hvert af de seneste 3 regnskabsår har en positiv egenkapital, jf. udbudsbetingelsernes punkt 5.2.3, litra C, og
• Mindst to referencer, der dækker såvel projektering, produktion og opsætning af flytbare moduler samt tilslutning af disse til forsyningspunkter, jf. udbudsbetingelsernes punkt 5.2.3, litra D.

Adresse Vester Søgade 10
1601
København V
CPV kode 44211100-3 - Modulopbyggede og transportable bygninger
31224400-6 - Tilslutningskabler
44211000-2 - Præfabrikerede bygninger
45422000-1 - Tømrer- og snedkerarbejde
45422100-2 - Træarbejder
45450000-6 - Øvrige arbejder i forbindelse med færdiggørelse af bygninger
71320000-7 - Ingeniørmæssig projektering
71323000-8 - Ingeniørmæssig projektering i forbindelse med industriel forarbejdning og produktion
22456000-1 - Tilladelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson Femern - Anne Bøgh Johansen
Kontakt E-mail: ajo@femern.dk
Telefon: +45 33414449