Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2020/S 054-128604

Kort beskrivelse

Køge Bugt er udpeget af Staten, som risikoområde for oversvømmelse i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv. Derfor har Køge Kommune iværksat et kystbeskyttelsesprojekt – Køge Dige, som skal beskytte Køge Kommunes kystnære byområder mod oversvømmelser fra havet. Køge Dige omfatter beskyttelse ca. 11 km kystlinje, og beskyttelsen skal udføres med diger, mure, skots og mobileløsninger. Der er udarbejdet et dispositionsforslag for projektet på baggrund af forskellige analyser af historiske hændelser, højdekort, prognoser for fremtidige klimaændringer og kortlægning af interesser og værdier, som ønskes beskyttet. Lokalplanen for Køge Dige ventes godkendt i løbet af foråret 2020.

Læs mere
Ordregiver Køge Kommune
Annonceret 17-03-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 17-03-2020 kl. 11.00
Deadline 15-05-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:128604-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse