Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Byggemodning af Mørupvej - Etape 2

Entreprisen omfatter 1 km ny vej med stier og en ny rundkørsel i åbent land.

Denne entreprise er etape 2 af byggemodningen et nyt større erhvervsområde ”Mørupvej” ved Messemotorvejen i det sydvestlige Herning, Region Midtjylland.

Etape 1 har omfattet første del af forlængelsen af Mørupvej samt en ny stamvej, hovedkloak og regnvandsbassiner, som blev udført i perioden 2018-2019.
Etape 2 omfatter anlæg af den sidste km af Mørupvejs forlængelse, som tilsluttes Dronningens Boulevard (rute 195) i en ny rundkørsel.

Projektet skal udføres i perioden april 2020 til november 2020, hvor rundkørslen først kan begyndes i august 2020.

Entreprisen omfatter i hovedtræk:
• Anlæg af ca. 1 km ny vej med kantsten og enkelrettede stier.
• Anlæg af en ny rundkørsel med en ydre diameter på 22,5 m.
• Forlægning af 150 m dobbeltrettet cykelsti.
• Udlægning af ca. 9000 m² 3-lags asfaltbelægning.
• Etablering ca. 1 km ø250-ø500 vejafvandingsledning med tilhørende hovedbrønde og rendestensbrønde.
• 3,5 km drænledninger med tilhørende rensebrønde.
• Skilte, striber og vejudstyr mv.

Bygherre er Herning Kommune.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede dokumenter som udgør det samlede udbudsmateriale.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 30-03-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 30-03-2020)
Titel Byggemodning af Mørupvej - Etape 2
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Entreprisen omfatter 1 km ny vej med stier og en ny rundkørsel i åbent land.

Denne entreprise er etape 2 af byggemodningen et nyt større erhvervsområde ”Mørupvej” ved Messemotorvejen i det sydvestlige Herning, Region Midtjylland.

Etape 1 har omfattet første del af forlængelsen af Mørupvej samt en ny stamvej, hovedkloak og regnvandsbassiner, som blev udført i perioden 2018-2019.
Etape 2 omfatter anlæg af den sidste km af Mørupvejs forlængelse, som tilsluttes Dronningens Boulevard (rute 195) i en ny rundkørsel.

Projektet skal udføres i perioden april 2020 til november 2020, hvor rundkørslen først kan begyndes i august 2020.

Entreprisen omfatter i hovedtræk:
• Anlæg af ca. 1 km ny vej med kantsten og enkelrettede stier.
• Anlæg af en ny rundkørsel med en ydre diameter på 22,5 m.
• Forlægning af 150 m dobbeltrettet cykelsti.
• Udlægning af ca. 9000 m² 3-lags asfaltbelægning.
• Etablering ca. 1 km ø250-ø500 vejafvandingsledning med tilhørende hovedbrønde og rendestensbrønde.
• 3,5 km drænledninger med tilhørende rensebrønde.
• Skilte, striber og vejudstyr mv.

Bygherre er Herning Kommune.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede dokumenter som udgør det samlede udbudsmateriale.
Annonceret 17-03-2020 kl. 14.30
Deadline 03-04-2020 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Dokumenter
Ordregiver Herning Kommune
Adresse Enghavevej 10
7400
Herning
CPV kode 45233120-6 - Anlæg af vej
44113620-7 - Asfalt
45221111-3 - Anlægsarbejde: veje
45232400-6 - Anlæg af kloakker
45233123-7 - Anlægsarbejde: sekundærveje
45233220-7 - Belægningsarbejde på veje
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Jesper Enggård Jensen
Kontakt E-mail: vtbjj@herning.dk
Telefon: +45 96288331
Modtagers firmanavn AFRY
Adresse for modtagelse af tilbud Tilbud afleveres elektronisk ved at tilbudsgiver fremsender tilbuddet bestående af udfyldt tilbudsliste i pdf-formalt på email, og så det er modtaget på mailadressen mathias.brosbol@afry.comsenest fredag den 3. april 2020 kl. 10.00. Angiv ”Tilbud, Byggemodning af Mørupvej etape 2” i mailens emnefelt.
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[19-03-2020 08:32:55]
19.03.2020: Rettelsesblad 1 er tilføjet det uploadet udbudsmateriale og aflevering af udbud tilrettet.
[24-03-2020 11:18:48]
Rettelsesblad 2 med geotekniske rapport og notat er tilføjet.

Der planlægges med et tredje rettelsesblad.
[30-03-2020 21:13:21]
Rettelsesblad 3 er tilføjet med revideret tilbudsliste, SAB, TAG, SB og tegninger.

Rettelsesbladet omfatter svar på spørgsmål fra bydende samt mange mindre ændringer. særligt vedr. asfalt.

Licitation tid og metode er uændret ift. BUT Rev A.

Åbn tidligere version 24-03-2020 Luk tidligere version 24-03-2020
Titel Byggemodning af Mørupvej - Etape 2
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Entreprisen omfatter 1 km ny vej med stier og en ny rundkørsel i åbent land.

Denne entreprise er etape 2 af byggemodningen et nyt større erhvervsområde ”Mørupvej” ved Messemotorvejen i det sydvestlige Herning, Region Midtjylland.

Etape 1 har omfattet første del af forlængelsen af Mørupvej samt en ny stamvej, hovedkloak og regnvandsbassiner, som blev udført i perioden 2018-2019.
Etape 2 omfatter anlæg af den sidste km af Mørupvejs forlængelse, som tilsluttes Dronningens Boulevard (rute 195) i en ny rundkørsel.

Projektet skal udføres i perioden april 2020 til november 2020, hvor rundkørslen først kan begyndes i august 2020.

Entreprisen omfatter i hovedtræk:
• Anlæg af ca. 1 km ny vej med kantsten og enkelrettede stier.
• Anlæg af en ny rundkørsel med en ydre diameter på 22,5 m.
• Forlægning af 150 m dobbeltrettet cykelsti.
• Udlægning af ca. 9000 m² 3-lags asfaltbelægning.
• Etablering ca. 1 km ø250-ø500 vejafvandingsledning med tilhørende hovedbrønde og rendestensbrønde.
• 3,5 km drænledninger med tilhørende rensebrønde.
• Skilte, striber og vejudstyr mv.

Bygherre er Herning Kommune.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede dokumenter som udgør det samlede udbudsmateriale.
Annonceret 17-03-2020 kl. 14.30
Deadline 03-04-2020 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Dokumenter
Ordregiver Herning Kommune
Adresse Enghavevej 10
7400
Herning
CPV kode 45233120-6 - Anlæg af vej
44113620-7 - Asfalt
45221111-3 - Anlægsarbejde: veje
45232400-6 - Anlæg af kloakker
45233123-7 - Anlægsarbejde: sekundærveje
45233220-7 - Belægningsarbejde på veje
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Jesper Enggård Jensen
Kontakt E-mail: vtbjj@herning.dk
Telefon: +45 96288331
Modtagers firmanavn AFRY
Adresse for modtagelse af tilbud Tilbud afleveres elektronisk ved at tilbudsgiver fremsender tilbuddet bestående af udfyldt tilbudsliste i pdf-formalt på email, og så det er modtaget på mailadressen mathias.brosbol@afry.comsenest fredag den 3. april 2020 kl. 10.00. Angiv ”Tilbud, Byggemodning af Mørupvej etape 2” i mailens emnefelt.
Åbn tidligere version 19-03-2020 Luk tidligere version 19-03-2020
Titel Byggemodning af Mørupvej - Etape 2
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Entreprisen omfatter 1 km ny vej med stier og en ny rundkørsel i åbent land.

Denne entreprise er etape 2 af byggemodningen et nyt større erhvervsområde ”Mørupvej” ved Messemotorvejen i det sydvestlige Herning, Region Midtjylland.

Etape 1 har omfattet første del af forlængelsen af Mørupvej samt en ny stamvej, hovedkloak og regnvandsbassiner, som blev udført i perioden 2018-2019.
Etape 2 omfatter anlæg af den sidste km af Mørupvejs forlængelse, som tilsluttes Dronningens Boulevard (rute 195) i en ny rundkørsel.

Projektet skal udføres i perioden april 2020 til november 2020, hvor rundkørslen først kan begyndes i august 2020.

Entreprisen omfatter i hovedtræk:
• Anlæg af ca. 1 km ny vej med kantsten og enkelrettede stier.
• Anlæg af en ny rundkørsel med en ydre diameter på 22,5 m.
• Forlægning af 150 m dobbeltrettet cykelsti.
• Udlægning af ca. 9000 m² 3-lags asfaltbelægning.
• Etablering ca. 1 km ø250-ø500 vejafvandingsledning med tilhørende hovedbrønde og rendestensbrønde.
• 3,5 km drænledninger med tilhørende rensebrønde.
• Skilte, striber og vejudstyr mv.

Bygherre er Herning Kommune.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede dokumenter som udgør det samlede udbudsmateriale.
Annonceret 17-03-2020 kl. 14.30
Deadline 03-04-2020 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Dokumenter
Ordregiver Herning Kommune
Skønnet kontraktsum 10000000 DKK
Adresse Enghavevej 10
7400
Herning
CPV kode 45233120-6 - Anlæg af vej
44113620-7 - Asfalt
45221111-3 - Anlægsarbejde: veje
45232400-6 - Anlæg af kloakker
45233123-7 - Anlægsarbejde: sekundærveje
45233220-7 - Belægningsarbejde på veje
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Jesper Enggård Jensen
Kontakt E-mail: vtbjj@herning.dk
Telefon: +45 96288331
Modtagers firmanavn AFRY
Adresse for modtagelse af tilbud Tilbud afleveres elektronisk ved at tilbudsgiver fremsender tilbuddet bestående af udfyldt tilbudsliste i pdf-formalt på email, og så det er modtaget på mailadressen mathias.brosbol@afry.comsenest fredag den 3. april 2020 kl. 10.00. Angiv ”Tilbud, Byggemodning af Mørupvej etape 2” i mailens emnefelt.
Åbn tidligere version 17-03-2020 Luk tidligere version 17-03-2020
Titel Byggemodning af Mørupvej - Etape 2
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Entreprisen omfatter 1 km ny vej med stier og en ny rundkørsel i åbent land.

Denne entreprise er etape 2 af byggemodningen et nyt større erhvervsområde ”Mørupvej” ved Messemotorvejen i det sydvestlige Herning, Region Midtjylland.

Etape 1 har omfattet første del af forlængelsen af Mørupvej samt en ny stamvej, hovedkloak og regnvandsbassiner, som blev udført i perioden 2018-2019.
Etape 2 omfatter anlæg af den sidste km af Mørupvejs forlængelse, som tilsluttes Dronningens Boulevard (rute 195) i en ny rundkørsel.

Projektet skal udføres i perioden april 2020 til november 2020, hvor rundkørslen først kan begyndes i august 2020.

Entreprisen omfatter i hovedtræk:
• Anlæg af ca. 1 km ny vej med kantsten og enkelrettede stier.
• Anlæg af en ny rundkørsel med en ydre diameter på 22,5 m.
• Forlægning af 150 m dobbeltrettet cykelsti.
• Udlægning af ca. 9000 m² 3-lags asfaltbelægning.
• Etablering ca. 1 km ø250-ø500 vejafvandingsledning med tilhørende hovedbrønde og rendestensbrønde.
• 3,5 km drænledninger med tilhørende rensebrønde.
• Skilte, striber og vejudstyr mv.

Bygherre er Herning Kommune.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede dokumenter som udgør det samlede udbudsmateriale.
Annonceret 17-03-2020 kl. 14.30
Deadline 03-04-2020 kl. 10.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Dokumenter
Ordregiver Herning Kommune
Skønnet kontraktsum 10000000 DKK
Adresse Enghavevej 10
7400
Herning
CPV kode 45233120-6 - Anlæg af vej
44113620-7 - Asfalt
45221111-3 - Anlægsarbejde: veje
45232400-6 - Anlæg af kloakker
45233123-7 - Anlægsarbejde: sekundærveje
45233220-7 - Belægningsarbejde på veje
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Jesper Enggård Jensen
Kontakt E-mail: vtbjj@herning.dk
Telefon: +45 96288331
Modtagers firmanavn AFRY
Adresse for modtagelse af tilbud Viborgvej 1, 7400 Herning