Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Anlægsarbejder i Kongens Mose

Tønder Kommune udbyder i offentlig licitation anlægsarbejder i Kongens Mose som led i realisering af LIFE Nature projektet ”LIFE14 NAT/DK/000012 – LIFE Raised Bogs”.

Kongens Mose er beliggende mellem Løgumkloster og Tønder og projektområdet er på ca. 159 ha.

Interesserede kan se udbudsmaterialet på udbudsportalen DALUX, hvorfra tilbudsgivningen foregår.

Anlægsarbejder omfatter følgende arbejder:
• Forberedende arbejder (etablering af arbejdsplads, adgangsveje mm)
• Gennemgang og rydning af spredt opvækst indenfor ca. 23,3 ha
• Etablering af afskærende grøfter (3 lokaliteter, ca. 1.535 m3)
• Blokering af interne grøfter (11 lokaliteter, ca. 1.306 m3)
• Blokering af risfaskiner (4 lokaliteter)
• Søgning af dræn (6 lokaliteter, ca. 210 m)
• Terrænreguleringer (3 lokaliteter, ca. 880 m3)
• Oprensning af vandhul (1 lokalitet)
• Etablering af vadested (1 lokalitet, ca. 45 m3 stenmateriale)
• Etablering af diverse stensikringer ved rør og stem (4 lokaliteter, ca. 42 m3 stenmateriale)
• Etablering af nye rørføringer – dræn og tætte ledninger (3 lokaliteter, 2 brønde, ca. 374 m)
• Etablering af omfangsdræn (1 lokalitet, ca. 67 m)
• Hævning af eksisterende afløbsrør (1 lokalitet)
• Etablering af afløbsbrønd (1 lokalitet)
• Blokering af dræn og rørbroer (25 lokaliteter)
• In situ blokeringer af dræn (10 lokaliteter)
• Etablering af hovedafløbsstem (1 lokalitet)
• Etablering af mindre træstem (1 lokalitet)
• Etablering af træskod (2 lokaliteter)
• Retablering af alle berørte arealer

Arbejdet forventes at foregå i perioden fra 1. september 2020 til 31. december 2020.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 29-06-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 29-06-2020)
Titel Anlægsarbejder i Kongens Mose
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Tønder Kommune udbyder i offentlig licitation anlægsarbejder i Kongens Mose som led i realisering af LIFE Nature projektet ”LIFE14 NAT/DK/000012 – LIFE Raised Bogs”.

Kongens Mose er beliggende mellem Løgumkloster og Tønder og projektområdet er på ca. 159 ha.

Interesserede kan se udbudsmaterialet på udbudsportalen DALUX, hvorfra tilbudsgivningen foregår.

Anlægsarbejder omfatter følgende arbejder:
• Forberedende arbejder (etablering af arbejdsplads, adgangsveje mm)
• Gennemgang og rydning af spredt opvækst indenfor ca. 23,3 ha
• Etablering af afskærende grøfter (3 lokaliteter, ca. 1.535 m3)
• Blokering af interne grøfter (11 lokaliteter, ca. 1.306 m3)
• Blokering af risfaskiner (4 lokaliteter)
• Søgning af dræn (6 lokaliteter, ca. 210 m)
• Terrænreguleringer (3 lokaliteter, ca. 880 m3)
• Oprensning af vandhul (1 lokalitet)
• Etablering af vadested (1 lokalitet, ca. 45 m3 stenmateriale)
• Etablering af diverse stensikringer ved rør og stem (4 lokaliteter, ca. 42 m3 stenmateriale)
• Etablering af nye rørføringer – dræn og tætte ledninger (3 lokaliteter, 2 brønde, ca. 374 m)
• Etablering af omfangsdræn (1 lokalitet, ca. 67 m)
• Hævning af eksisterende afløbsrør (1 lokalitet)
• Etablering af afløbsbrønd (1 lokalitet)
• Blokering af dræn og rørbroer (25 lokaliteter)
• In situ blokeringer af dræn (10 lokaliteter)
• Etablering af hovedafløbsstem (1 lokalitet)
• Etablering af mindre træstem (1 lokalitet)
• Etablering af træskod (2 lokaliteter)
• Retablering af alle berørte arealer

Arbejdet forventes at foregå i perioden fra 1. september 2020 til 31. december 2020.
Annonceret 29-06-2020 kl. 12.10
Deadline 19-08-2020 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Link til udbudsmateriale https://field.dalux.com/client/da/public/tender/TID-11350
Ordregiver Tønder Kommune
Skønnet kontraktsum 1200000 DKK
Adresse Wegners Plads 2
6270
Tønder
CPV kode 45000000-7 - Bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Nicolaj Pedersen
Kontakt E-mail: nico@bangsgaardogpaludan.dk
Telefon: +45 29717633
Modtagers firmanavn Elektronisk via Dalux
Adresse for modtagelse af tilbud Elektronisk via Dalux