Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Undersøgelse af kloakledninger 2020/S 124-304965

Kort beskrivelse

Nærværende rammeudbud for Glostrup Spildevand A/S omhandler spuling, Tv-inspektion, stik-Tv, brøndrapporter, indmåling af brønde og stik, rodskæring, fræsning af faste aflejringer og indragende stik og lokalisering og frilægning af brønde. Arbejdet omfatter både regn-, spilde- og fællesvandssystemer.

I alt er vurderet at der over de næste 2 år skal udføres arbejde iht. følgende mængder:

- Spuling og Tv - inspektion af ca. 13 000 meter hovedledning

- Spuling og Tv - inspektion af ca. 700 stik

- Indmåling af brønddæksler/stik, ca. 700 stk.

- Brøndrapportering, ca. 1 000 stk.

Læs mere
Ordregiver Glostrup Spildevand
Annonceret 30-06-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 30-06-2020 kl. 10.00
Deadline 10-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304965-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed