Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2020/S 125-306362

Kort beskrivelse

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på tjenesteydelser bestående af den indledende indsamling af oplysninger om arealer med muligt forurenende aktiviteter og den efterfølgende udarbejdelse af historiske redegørelser i Tårnby Kommune. Aftalen forventes at omfatte ca. 800 ejendomme i den indledende indsamling og ca. 400 ejendomme til historisk redegørelse og løber, indtil opgaven er afsluttet, forventeligt i løbet 2024. Sagerne vil være af varierende størrelse. Den angivne mængde er angivet skønsmæssigt ud fra erfaringstal fra lignende opgaver. De skønnede mængder kan variere meget. Den endelige afregning vil ske efter opgjorte mængder.

Læs mere
Ordregiver Region Hovedstaden
Annonceret 01-07-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 01-07-2020 kl. 10.00
Deadline 20-08-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:306362-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse