Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Voksenundervisning og undervisning i øvrigt 2020/S 195-471953

Kort beskrivelse

Udbud af kontrakt vedr. danskuddannelse til udlændinge til Jammerbugt Kommune, i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. LBK nr. 971 af 26. juni 2020 herefter benævnt ”Danskuddannelsesloven”. Danskuddannelsesloven omfatter 3 modulopbyggede danskuddannelser, der hver især afsluttes med en centralt stillet prøve. Nærværende udbud omfatter de 3 modulopbyggede danskuddannelser, Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3 med indhold i henhold til Danskuddannelsesloven.

Læs mere
Ordregiver Jammerbugt Kommune
Annonceret 07-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 07-10-2020 kl. 10.01
Deadline 02-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:471953-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse