Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Advokatbistand og repræsentation 2020/S 200-486519

Kort beskrivelse

Ordregiver ønsker at indgå en rammeaftale med en enkelt leverandør. Rammeaftalen har til formål at give HOFOR koncernen adgang til advokatbistand til brug for projekterne ”Nordre Flint” og ”Aflandshage”. Projekterne udføres af selskabet HOFOR Vind A/S, der således vil være en væsentlig bruger af rammeaftalen.

Lillebælt Vind A/S har option på at kunne tiltræde rammeaftalen i forbindelse med gennemførelse af projektet ”Lillebælt Syd”.

Leverandøren skal i medfør af rammeaftalen i hovedsagen udføre advokatopgaver indenfor de overordnede retsområder: EU-udbudsret, entrepriseret, finansiering, energiret (herunder lov om fremme af vedvarende energi – VE-loven), transportret og miljøret. Der kan derudover i mindre omfang forekomme advokatopgaver inden for andre retsområder i forbindelse med de konkrete projekter.

Læs mere
Ordregiver HOFOR A/S
Annonceret 14-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 14-10-2020 kl. 10.00
Deadline 02-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:486519-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Hovedstaden
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - forsyningsvirksomhed