Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hjemmehjælp 2020/S 202-491378

Kort beskrivelse

Odsherred Kommune udbyder rengøring og anden praktisk hjælp for hjemmeboende borgere i Odsherred Kommune, som er visiteret til hjælp i medfør af lov om social service § 83 og § 91, LBK nr. 254 af 20. marts 2014.

Rengøring og praktisk hjælp omfatter de ydelser som der står beskrevet i henholdsvis bilag 2 - Kvalitetsstandard - Rengøring og bilag 3: Kvalitetsstandard - Anden praktisk hjælp.

Pr. d. 14 maj 2020 havde Odsherred Kommune i alt 808 borgere visiteret til rengøring og praktisk hjælp.

Læs mere
Ordregiver Odsherred Kommune
Annonceret 16-10-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 16-10-2020 kl. 10.01
Deadline 12-11-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:491378-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vest- og Sydsjælland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter