Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Prækvalificering til Idéoplæg for svømmehal

Samsø kommune ønsker udarbejdet et idéoplæg til at kortlægge alternativerne til omfang og placering af en svømmehal på Samsø. Kommunen ønsker med dette at tilknytte en bygherrerådgiver, der kan levere en rapport som kan bidrage til en beslutning om opgavens realisering.

Opgaven tager udgangspunkt i ydelse 1.2 i Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning. Som minimum forventes det at rapporten indeholder analyser og vurdering af;
- placering
- bassin- /facilitetsalternativer med en prioriteret etapeplan
- potentielle målgrupper/brugere

På baggrund af analysen skal et udvalg af to til fem forskellige alternativer, baseret på etapeplanen og øgende størrelseomfang og evt. alternative placeringer, indeholde overslag på samlet budget for alternativenes realisering og et overslag på alternativenes overordnede driftsbudget for drift og vedligehold.

Samsø kommune har fokus på bæredygtighed og grøn energi, som skal være en vigtig del af byggeprocessen og drift.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 26-10-2020) Luk udbudsdetaljer (gældende version 26-10-2020)
Titel Prækvalificering til Idéoplæg for svømmehal
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Samsø kommune ønsker udarbejdet et idéoplæg til at kortlægge alternativerne til omfang og placering af en svømmehal på Samsø. Kommunen ønsker med dette at tilknytte en bygherrerådgiver, der kan levere en rapport som kan bidrage til en beslutning om opgavens realisering.

Opgaven tager udgangspunkt i ydelse 1.2 i Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning. Som minimum forventes det at rapporten indeholder analyser og vurdering af;
- placering
- bassin- /facilitetsalternativer med en prioriteret etapeplan
- potentielle målgrupper/brugere

På baggrund af analysen skal et udvalg af to til fem forskellige alternativer, baseret på etapeplanen og øgende størrelseomfang og evt. alternative placeringer, indeholde overslag på samlet budget for alternativenes realisering og et overslag på alternativenes overordnede driftsbudget for drift og vedligehold.

Samsø kommune har fokus på bæredygtighed og grøn energi, som skal være en vigtig del af byggeprocessen og drift.
Annonceret 26-10-2020 kl. 16.00
Deadline 06-11-2020 kl. 13.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Beskrivelse (6/10)
Referencer (3/10)
Bemanding (1/10)
Ordregiver SAMSØ KOMMUNE
Skønnet kontraktsum 100000 DKK
Udvælgelseskriterier Ordregiver vil udvælge tre rådgivere der vil blive opfordret til at give tilbud. Udvælgelsen vil ske på bagrund af ansøgernes indsendte materiale, som sendes på e-mail til kontaktperson inden frist for anmodning om deltagelse. Materialet skal indeholde:

- En kort beskrivelse af tilbudt arbejde og forventet omfang og indhold af rapport, baseret på skønnet kontraktsum som udbudsum.
- Dokumentation på erfaring fra sammenlignelige opgaver
- Tilbudt organisation og rådgiver(e)
Adresse Søtofte 10
8305
Samsø
CPV kode 71241000-9 - Gennemførlighedsundersøgelser, rådgivning, analyser
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
SMV venligt Ja
Kontaktperson Kalle Nøstvik
Kontakt E-mail: aukan@samsoe.dk
Telefon: +45 22495387