Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hjemmehjælp 2020/S 250-626101

Kort beskrivelse

FK udbyder herved området personlig pleje og praktisk bistand til borgere, der bliver visiteret hertil af FK.

Opgaverne er omfattet af servicelovens § 83 om personlig pleje og praktisk bistand og sundhedsloven om sygeplejeydelser delegeret fra den kommunale sygepleje.

Den udbudte opgave angår udførelse af følgende:

1) praktisk bistand

2) personlige plejeopgaver døgnet rundt

3) udvalgte delegerede sygeplejeydelser på ældreområdet i borgernes egne hjem.

Opgaverne omfatter ikke beboere på plejehjem.

Visiterede borgere kan frit vælge, om de ønsker opgaven løst af FK’s eget personale, eller af en af de to leverandører, som FK har indgået kontrakt med på baggrund af dette udbud.

Kontrakten har en varighed på 4 år med mulighed for forlængelse med ét år.

Læs mere
Ordregiver Fredericia Kommune
Annonceret 23-12-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 23-12-2020 kl. 09.00
Deadline 29-01-2021 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:626101-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter