Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Strategisk-fysiske udviklingsplaner til Geopark Det Sydfynske Øhav og Svanninge Bakker

Hermed udbydes to individuelle strategisk-fysiske udviklingsplaner i ét udbud med to koordinerede processer og organiseringer:

1. Strategisk-fysisk udviklingsplan for Geopark Det Sydfynske Øhav, som dækker over kommunerne Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø samt Det Sydfynske Øhav
2. Strategisk-fysisk udviklingsplan ”Fra Bakkerne til Byen”, som dækker området mellem Svanninge Bakker/Bjerge og købstaden Faaborg i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Ét sammenhængende geografisk område, ét udbud vedrørende to strategisk-fysiske udviklingsplaner. Den ene omhandler hele geoparken bestående af det samlede areal af de fire sydfynske kommuner samt Øhavet, der binder dem sammen. Den anden zoomer ind på et delområde i geoparken, Svanninge Bakker og Bjerge og købstaden Faaborg i Faaborg Midtfyn Kommune.

Hver udviklingsplan har sit eget budget og sin egen styregruppe, arbejdsgruppe og projektledelse, men de er tæt koordinerede, lige som der er deltagere, som går igen i begge organiseringer.

Der er altså tale om to selvstændige opgaver, men med et klart potentiale for synergieffekter, ikke mindst i analysedelen, hvorfor det er besluttet at finde én rådgiver gennem ét samlet udbud.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 07-05-2024) Luk udbudsdetaljer (gældende version 07-05-2024)
Titel Strategisk-fysiske udviklingsplaner til Geopark Det Sydfynske Øhav og Svanninge Bakker
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Hermed udbydes to individuelle strategisk-fysiske udviklingsplaner i ét udbud med to koordinerede processer og organiseringer:

1. Strategisk-fysisk udviklingsplan for Geopark Det Sydfynske Øhav, som dækker over kommunerne Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø samt Det Sydfynske Øhav
2. Strategisk-fysisk udviklingsplan ”Fra Bakkerne til Byen”, som dækker området mellem Svanninge Bakker/Bjerge og købstaden Faaborg i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Ét sammenhængende geografisk område, ét udbud vedrørende to strategisk-fysiske udviklingsplaner. Den ene omhandler hele geoparken bestående af det samlede areal af de fire sydfynske kommuner samt Øhavet, der binder dem sammen. Den anden zoomer ind på et delområde i geoparken, Svanninge Bakker og Bjerge og købstaden Faaborg i Faaborg Midtfyn Kommune.

Hver udviklingsplan har sit eget budget og sin egen styregruppe, arbejdsgruppe og projektledelse, men de er tæt koordinerede, lige som der er deltagere, som går igen i begge organiseringer.

Der er altså tale om to selvstændige opgaver, men med et klart potentiale for synergieffekter, ikke mindst i analysedelen, hvorfor det er besluttet at finde én rådgiver gennem ét samlet udbud.
Annonceret 07-05-2024 kl. 15.00
Deadline 03-06-2024 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Tildeling af opgaven sker på baggrund af en samlet vurdering af de indkomne tilbud. Der lægges vægt på kvalifikationer, kvalitet og leverancesikkerhed i opgaveløsningen samt pris.

1) Pris: 10 pct.
2) Kvalitet i løsningsbeskrivelsen: 50 pct.
3) Kvalifikationer og leveringssikkerhed: 40 pct.
Dokumenter
Ordregiver Geopark Det Sydfynske Øhav I/S
Skønnet kontraktsum 1350000 DKK
Adresse Frederiksgade 12
5700
Svendborg
CPV kode 71400000-2 - Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
75112100-5 - Administrative tjenester vedrørende udviklingsprojekter
75125000-8 - Administrative tjenester vedrørende turisme
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Rasmus Elmquist Casper
Kontakt E-mail: rasmus.elmquist.casper@svendborg.dk
Telefon: +45 21731389