Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Demenssikring

I forbindelse med etablering af social sikring for kognitivt udfordrede borgere i Slagelse kommune ønskes tilbud på et tryghedssystem til lokalisering af borgere med demens eller lignende kognitive udfordringer i en på forhånd defineret, geografisk zone.

Løsningen skal bestå af et administrationssystem, medfølgende sporingsystem og sporingsenheder.

Løsningen skal kunne tilgås fra iOS og Android enheder (personaleenheder)

Løsningen skal etableres for p.t. 170 enheder, og der kan forventes et varierende antal enheder i kontraktperiode.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 17-05-2024) Luk udbudsdetaljer (gældende version 17-05-2024)
Titel Demenssikring
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse I forbindelse med etablering af social sikring for kognitivt udfordrede borgere i Slagelse kommune ønskes tilbud på et tryghedssystem til lokalisering af borgere med demens eller lignende kognitive udfordringer i en på forhånd defineret, geografisk zone.

Løsningen skal bestå af et administrationssystem, medfølgende sporingsystem og sporingsenheder.

Løsningen skal kunne tilgås fra iOS og Android enheder (personaleenheder)

Løsningen skal etableres for p.t. 170 enheder, og der kan forventes et varierende antal enheder i kontraktperiode.
Annonceret 17-05-2024 kl. 12.00
Deadline 14-06-2024 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier kvalitet 70 pris 30
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/403586
Ordregiver Slagelse Kommune
Skønnet kontraktsum 5000 DKK
Udvælgelseskriterier Virksomheden skal have 1 reference for levering af en tilsvarende løsning på demenssikring til en anden dansk myndighed med over 40.000 indbyggere.

Referencen skal vedrøre et af årene fra 2022 – 2024. Referencen skal indeholde navnet på en kontaktperson hos myndigheden, samt et telefonnummer.
Adresse Rådhuspladsen 9
4200
Slagelse
CPV kode 85300000-2 - Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
85311100-3 - Forsorg for ældre
Udbudsform Andet
Kontaktperson Anne Frederiksen
Kontakt E-mail: afred@slagelse.dk
Telefon: +45 58573434
Modtagers firmanavn Slagelse Kommune
Adresse for modtagelse af tilbud Rådhuspladsen 9
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning

Tilbud og eventuelt bilagsmateriale skal være på dansk.