Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Renovering af eksisterende mellempumpestation RD - Offentlig licitation

Denne tilbudsindhentning vedrører: Hovedentreprisekontrakt vedr. Renovering af eksisterende mellempumpestation RD.
Mellempumpestationen el-anlæg på Renseanlæg Damhusåen er overordnet set moden for ombygning / renovering – som omfatter udskiftning af eksisterende eltavler, nye frekvensomformere, ny elforsyning fra transformer, udskiftning af afspærringsventiler, etablering af trykmålere på trykafgange fra pumperne, ny belysning, ny netværksforbindelse samt afledte arbejder i relation til elinstallationer (herunder adskillelse af føringsveje for den eksisterende elinstallation i fremtidigt maskine- og bygningsinstallationer).
I forbindelse med renoveringen udskiftes eksisterende transformer med en ny.
Renoveringen af pumpestationerne omfatter primært udskiftning af el-tavler og adskillelse of føringsveje, samt sekundært tiltag, forberedes elforsyning for udskiftning af pumper i en nær fremtid.
Opgaverne er mere detaljeret beskrevet i Bilag 4 – Kravspecifikation bestående af byggesagsbeskrivelse, arbejdsbeskrivelser, tegninger, udbudskontrolplan og bilag til dokumenter.
Der vil blive indgået kontrakt med 1 entreprenør.
BIOFOS har ikke fundet det hensigtsmæssige at opdele opgaven som følge af dens karakter, herunder for at lette styringen, hvorfor den udbydes som en hovedentreprise.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/229196153.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 21-05-2024) Luk udbudsdetaljer (gældende version 21-05-2024)
Titel Renovering af eksisterende mellempumpestation RD - Offentlig licitation
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Denne tilbudsindhentning vedrører: Hovedentreprisekontrakt vedr. Renovering af eksisterende mellempumpestation RD.
Mellempumpestationen el-anlæg på Renseanlæg Damhusåen er overordnet set moden for ombygning / renovering – som omfatter udskiftning af eksisterende eltavler, nye frekvensomformere, ny elforsyning fra transformer, udskiftning af afspærringsventiler, etablering af trykmålere på trykafgange fra pumperne, ny belysning, ny netværksforbindelse samt afledte arbejder i relation til elinstallationer (herunder adskillelse af føringsveje for den eksisterende elinstallation i fremtidigt maskine- og bygningsinstallationer).
I forbindelse med renoveringen udskiftes eksisterende transformer med en ny.
Renoveringen af pumpestationerne omfatter primært udskiftning af el-tavler og adskillelse of føringsveje, samt sekundært tiltag, forberedes elforsyning for udskiftning af pumper i en nær fremtid.
Opgaverne er mere detaljeret beskrevet i Bilag 4 – Kravspecifikation bestående af byggesagsbeskrivelse, arbejdsbeskrivelser, tegninger, udbudskontrolplan og bilag til dokumenter.
Der vil blive indgået kontrakt med 1 entreprenør.
BIOFOS har ikke fundet det hensigtsmæssige at opdele opgaven som følge af dens karakter, herunder for at lette styringen, hvorfor den udbydes som en hovedentreprise.
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/229196153.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Annonceret 21-05-2024 kl. 10.20
Deadline 08-08-2024 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Laveste pris
Uddybning af tildelingskriterier Tildelingskriteriet er "laveste pris", jf. Tilbudslovens § 8, stk. 1, nr. 1.
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/229196153.aspx
Ordregiver BIOFOS A/S
Skønnet kontraktsum 8000000 DKK
Udvælgelseskriterier 1) En egenkapital på minimum DKK 2.000.000 i det seneste afsluttede regnskabsår. 2) En soliditetsgrad på minimum 10 % i det seneste afsluttede regnskabsår. 3) Tilbudsgiver skal have udført minimum 2 referencer vedrørende tilsvarende opgaver, som tilbudsgiver har udført inden for de seneste 5 år.
Adresse Refshalevej 250
1432
København K
CPV kode 45310000-3 - Udførelse af elektriske installationer
31214500-4 - Eltavler
45112000-5 - Udgravning og fjernelse af jord
45113000-2 - Byggepladsarbejder
45232411-6 - Anlægsarbejde: spildevandsledninger
45262700-8 - Ombygningsarbejde
45317200-4 - Elinstallation til transformere
45351000-2 - Maskintekniske installationsarbejder
42512510-6 - Spjæld
Udbudsform Offentlig licitation
SMV venligt Ja
Kontaktperson Mie Søgaard
Kontakt E-mail: miso@biofos.dk
Telefon: +45 93390287
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/229196153.aspx