Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Strategisk miljø- og klimaeffektmåling for erhvervs- og mødeturismevirksomheder

Det nationale udviklingsselskab for erhvervs- og mødeturismen, MeetDenmark, arbejder strategisk og proaktivt for at udvikle branchen i en bæredygtig retning. Bæredygtighed er et internationalt konkurrenceparameter inden for turisme, der forventes intensiveret de kommende år. Den nye nationale turismestrategi har fokus på bæredygtig omstilling af erhvervs- og mødeturismen og lægger blandt andet vægt på, at Danmark skal gå forrest for at skabe og udbrede løsninger med mindre miljø- og klimaaftryk hvorfor MeetDenmark sammen med de fire medlemsdestinationer: VisitAarhus, Destination Nord, Destination Fyn og Wonderful Copenhagen i perioden 2022-2024 udvikler en lang række tilbud, der skal styrke erhvervs- og mødeturismebranchens bæredygtighedsprofil.

MeetDenmark arbejder med bæredygtig omstilling af erhvervs- og mødeturismen, med ambitionen om at styrke de danske erhvervs- og mødeturismevirksomheders mulighed og kompetence for at måle påvirkningen fra deres aktiviteter og som branche bidrage til 70 % reduktion af CO2-udledning i 2030. Flere virksomheder efterspørger værktøjer og viden, så de bedre kan måle og nedbringe klimaaftrykket, både ift. deres eget, men også i resten af værdikæden. Flere kunder efterlyser et overblik over fodaftrykket for deres arrangementet, hvorfor bedre muligheder for at måle og nedbringe eget CO2-aftryk vil stille den danske erhvervs- og mødeturisme stærkt i den internationale konkurrence.

I regi af Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse driver MeetDenmark indsatsen om bæredygtig erhvervs- og mødeturisme herunder projektet Strategisk miljø- og klimaeffektmåling i Erhvervs- og Mødeturismevirksomheder. Projektet skal give udvalgte virksomheder skræddersyet rådgivning og viden og best practice skal deles med resten af branchen, så langt flere påbegynder arbejdet med måling af miljø- og klimapåvirkning og ud fra dette sat korte og langsigtede mål for at nedbringe CO2-udledningen.

Projektet henvender sig til virksomheder, der ønsker at arbejde koncentreret og ambitiøst med den grønne omstilling, men som kan have brug for hjælp til alt fra strategisk klima- og miljøledelse, anvendelse af klimadata, udvikling og rapportering af klimaregnskab samt forretningsmæssig implementering af klimaregnskab og klimahandlinger. Læs resten af opgavebeskrivelsen i udbudsmaterialet.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 24-11-2022) Luk udbudsdetaljer (gældende version 24-11-2022)
Titel Strategisk miljø- og klimaeffektmåling for erhvervs- og mødeturismevirksomheder
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Det nationale udviklingsselskab for erhvervs- og mødeturismen, MeetDenmark, arbejder strategisk og proaktivt for at udvikle branchen i en bæredygtig retning. Bæredygtighed er et internationalt konkurrenceparameter inden for turisme, der forventes intensiveret de kommende år. Den nye nationale turismestrategi har fokus på bæredygtig omstilling af erhvervs- og mødeturismen og lægger blandt andet vægt på, at Danmark skal gå forrest for at skabe og udbrede løsninger med mindre miljø- og klimaaftryk hvorfor MeetDenmark sammen med de fire medlemsdestinationer: VisitAarhus, Destination Nord, Destination Fyn og Wonderful Copenhagen i perioden 2022-2024 udvikler en lang række tilbud, der skal styrke erhvervs- og mødeturismebranchens bæredygtighedsprofil.

MeetDenmark arbejder med bæredygtig omstilling af erhvervs- og mødeturismen, med ambitionen om at styrke de danske erhvervs- og mødeturismevirksomheders mulighed og kompetence for at måle påvirkningen fra deres aktiviteter og som branche bidrage til 70 % reduktion af CO2-udledning i 2030. Flere virksomheder efterspørger værktøjer og viden, så de bedre kan måle og nedbringe klimaaftrykket, både ift. deres eget, men også i resten af værdikæden. Flere kunder efterlyser et overblik over fodaftrykket for deres arrangementet, hvorfor bedre muligheder for at måle og nedbringe eget CO2-aftryk vil stille den danske erhvervs- og mødeturisme stærkt i den internationale konkurrence.

I regi af Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse driver MeetDenmark indsatsen om bæredygtig erhvervs- og mødeturisme herunder projektet Strategisk miljø- og klimaeffektmåling i Erhvervs- og Mødeturismevirksomheder. Projektet skal give udvalgte virksomheder skræddersyet rådgivning og viden og best practice skal deles med resten af branchen, så langt flere påbegynder arbejdet med måling af miljø- og klimapåvirkning og ud fra dette sat korte og langsigtede mål for at nedbringe CO2-udledningen.

Projektet henvender sig til virksomheder, der ønsker at arbejde koncentreret og ambitiøst med den grønne omstilling, men som kan have brug for hjælp til alt fra strategisk klima- og miljøledelse, anvendelse af klimadata, udvikling og rapportering af klimaregnskab samt forretningsmæssig implementering af klimaregnskab og klimahandlinger. Læs resten af opgavebeskrivelsen i udbudsmaterialet.
Annonceret 09-11-2022 kl. 00.00
Deadline 29-11-2022 kl. 15.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver MeetDenmark ? Dansk Erhvervs- og Mødeturisme // CVR:35434062
Skønnet kontraktsum 700000 DKK
Udvælgelseskriterier Bud på hvorledes tilbudsgiver har til hensigt at løse opgaven (40%)
Kompetencer og erfaring (40%)
Pris (20%)
Adresse Nørregade 7B
1165
København K
CPV kode 85312320-8 - Konsulenttjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Anne-Sofie Hattesen
Kontakt E-mail: asha@woco.dk
Telefon: +45 23383056
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[21-11-2022 13:51:41]
Spørgsmål og svar fra tilbudsprocessen er vedhæftet som bilag. Dokumentet ajourføres og uploades løbende på udbud.dk, så dokumentet vil indeholde en komplet liste over indkomne spørgsmål med svar i tilbudsfasen.
[23-11-2022 10:16:33]
Opdatering af bilag med spørgsmål og svar vedr. udbudsmaterialet.
[24-11-2022 09:46:35]
Opdatering af bilag med spørgsmål og svar.

Åbn tidligere version 23-11-2022 Luk tidligere version 23-11-2022
Titel Strategisk miljø- og klimaeffektmåling for erhvervs- og mødeturismevirksomheder
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Det nationale udviklingsselskab for erhvervs- og mødeturismen, MeetDenmark, arbejder strategisk og proaktivt for at udvikle branchen i en bæredygtig retning. Bæredygtighed er et internationalt konkurrenceparameter inden for turisme, der forventes intensiveret de kommende år. Den nye nationale turismestrategi har fokus på bæredygtig omstilling af erhvervs- og mødeturismen og lægger blandt andet vægt på, at Danmark skal gå forrest for at skabe og udbrede løsninger med mindre miljø- og klimaaftryk hvorfor MeetDenmark sammen med de fire medlemsdestinationer: VisitAarhus, Destination Nord, Destination Fyn og Wonderful Copenhagen i perioden 2022-2024 udvikler en lang række tilbud, der skal styrke erhvervs- og mødeturismebranchens bæredygtighedsprofil.

MeetDenmark arbejder med bæredygtig omstilling af erhvervs- og mødeturismen, med ambitionen om at styrke de danske erhvervs- og mødeturismevirksomheders mulighed og kompetence for at måle påvirkningen fra deres aktiviteter og som branche bidrage til 70 % reduktion af CO2-udledning i 2030. Flere virksomheder efterspørger værktøjer og viden, så de bedre kan måle og nedbringe klimaaftrykket, både ift. deres eget, men også i resten af værdikæden. Flere kunder efterlyser et overblik over fodaftrykket for deres arrangementet, hvorfor bedre muligheder for at måle og nedbringe eget CO2-aftryk vil stille den danske erhvervs- og mødeturisme stærkt i den internationale konkurrence.

I regi af Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse driver MeetDenmark indsatsen om bæredygtig erhvervs- og mødeturisme herunder projektet Strategisk miljø- og klimaeffektmåling i Erhvervs- og Mødeturismevirksomheder. Projektet skal give udvalgte virksomheder skræddersyet rådgivning og viden og best practice skal deles med resten af branchen, så langt flere påbegynder arbejdet med måling af miljø- og klimapåvirkning og ud fra dette sat korte og langsigtede mål for at nedbringe CO2-udledningen.

Projektet henvender sig til virksomheder, der ønsker at arbejde koncentreret og ambitiøst med den grønne omstilling, men som kan have brug for hjælp til alt fra strategisk klima- og miljøledelse, anvendelse af klimadata, udvikling og rapportering af klimaregnskab samt forretningsmæssig implementering af klimaregnskab og klimahandlinger. Læs resten af opgavebeskrivelsen i udbudsmaterialet.
Annonceret 09-11-2022 kl. 00.00
Deadline 29-11-2022 kl. 15.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver MeetDenmark ? Dansk Erhvervs- og Mødeturisme // CVR:35434062
Skønnet kontraktsum 700000 DKK
Udvælgelseskriterier Bud på hvorledes tilbudsgiver har til hensigt at løse opgaven (40%)
Kompetencer og erfaring (40%)
Pris (20%)
Adresse Nørregade 7B
1165
København K
CPV kode 85312320-8 - Konsulenttjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Anne-Sofie Hattesen
Kontakt E-mail: asha@woco.dk
Telefon: +45 23383056
Åbn tidligere version 21-11-2022 Luk tidligere version 21-11-2022
Titel Strategisk miljø- og klimaeffektmåling for erhvervs- og mødeturismevirksomheder
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Det nationale udviklingsselskab for erhvervs- og mødeturismen, MeetDenmark, arbejder strategisk og proaktivt for at udvikle branchen i en bæredygtig retning. Bæredygtighed er et internationalt konkurrenceparameter inden for turisme, der forventes intensiveret de kommende år. Den nye nationale turismestrategi har fokus på bæredygtig omstilling af erhvervs- og mødeturismen og lægger blandt andet vægt på, at Danmark skal gå forrest for at skabe og udbrede løsninger med mindre miljø- og klimaaftryk hvorfor MeetDenmark sammen med de fire medlemsdestinationer: VisitAarhus, Destination Nord, Destination Fyn og Wonderful Copenhagen i perioden 2022-2024 udvikler en lang række tilbud, der skal styrke erhvervs- og mødeturismebranchens bæredygtighedsprofil.

MeetDenmark arbejder med bæredygtig omstilling af erhvervs- og mødeturismen, med ambitionen om at styrke de danske erhvervs- og mødeturismevirksomheders mulighed og kompetence for at måle påvirkningen fra deres aktiviteter og som branche bidrage til 70 % reduktion af CO2-udledning i 2030. Flere virksomheder efterspørger værktøjer og viden, så de bedre kan måle og nedbringe klimaaftrykket, både ift. deres eget, men også i resten af værdikæden. Flere kunder efterlyser et overblik over fodaftrykket for deres arrangementet, hvorfor bedre muligheder for at måle og nedbringe eget CO2-aftryk vil stille den danske erhvervs- og mødeturisme stærkt i den internationale konkurrence.

I regi af Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse driver MeetDenmark indsatsen om bæredygtig erhvervs- og mødeturisme herunder projektet Strategisk miljø- og klimaeffektmåling i Erhvervs- og Mødeturismevirksomheder. Projektet skal give udvalgte virksomheder skræddersyet rådgivning og viden og best practice skal deles med resten af branchen, så langt flere påbegynder arbejdet med måling af miljø- og klimapåvirkning og ud fra dette sat korte og langsigtede mål for at nedbringe CO2-udledningen.

Projektet henvender sig til virksomheder, der ønsker at arbejde koncentreret og ambitiøst med den grønne omstilling, men som kan have brug for hjælp til alt fra strategisk klima- og miljøledelse, anvendelse af klimadata, udvikling og rapportering af klimaregnskab samt forretningsmæssig implementering af klimaregnskab og klimahandlinger. Læs resten af opgavebeskrivelsen i udbudsmaterialet.
Annonceret 09-11-2022 kl. 00.00
Deadline 29-11-2022 kl. 15.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver MeetDenmark ? Dansk Erhvervs- og Mødeturisme // CVR:35434062
Skønnet kontraktsum 700000 DKK
Udvælgelseskriterier Bud på hvorledes tilbudsgiver har til hensigt at løse opgaven (40%)
Kompetencer og erfaring (40%)
Pris (20%)
Adresse Nørregade 7B
1165
København K
CPV kode 85312320-8 - Konsulenttjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Anne-Sofie Hattesen
Kontakt E-mail: asha@woco.dk
Telefon: +45 23383056
Åbn tidligere version 09-11-2022 Luk tidligere version 09-11-2022
Titel Strategisk miljø- og klimaeffektmåling for erhvervs- og mødeturismevirksomheder
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Det nationale udviklingsselskab for erhvervs- og mødeturismen, MeetDenmark, arbejder strategisk og proaktivt for at udvikle branchen i en bæredygtig retning. Bæredygtighed er et internationalt konkurrenceparameter inden for turisme, der forventes intensiveret de kommende år. Den nye nationale turismestrategi har fokus på bæredygtig omstilling af erhvervs- og mødeturismen og lægger blandt andet vægt på, at Danmark skal gå forrest for at skabe og udbrede løsninger med mindre miljø- og klimaaftryk hvorfor MeetDenmark sammen med de fire medlemsdestinationer: VisitAarhus, Destination Nord, Destination Fyn og Wonderful Copenhagen i perioden 2022-2024 udvikler en lang række tilbud, der skal styrke erhvervs- og mødeturismebranchens bæredygtighedsprofil.

MeetDenmark arbejder med bæredygtig omstilling af erhvervs- og mødeturismen, med ambitionen om at styrke de danske erhvervs- og mødeturismevirksomheders mulighed og kompetence for at måle påvirkningen fra deres aktiviteter og som branche bidrage til 70 % reduktion af CO2-udledning i 2030. Flere virksomheder efterspørger værktøjer og viden, så de bedre kan måle og nedbringe klimaaftrykket, både ift. deres eget, men også i resten af værdikæden. Flere kunder efterlyser et overblik over fodaftrykket for deres arrangementet, hvorfor bedre muligheder for at måle og nedbringe eget CO2-aftryk vil stille den danske erhvervs- og mødeturisme stærkt i den internationale konkurrence.

I regi af Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse driver MeetDenmark indsatsen om bæredygtig erhvervs- og mødeturisme herunder projektet Strategisk miljø- og klimaeffektmåling i Erhvervs- og Mødeturismevirksomheder. Projektet skal give udvalgte virksomheder skræddersyet rådgivning og viden og best practice skal deles med resten af branchen, så langt flere påbegynder arbejdet med måling af miljø- og klimapåvirkning og ud fra dette sat korte og langsigtede mål for at nedbringe CO2-udledningen.

Projektet henvender sig til virksomheder, der ønsker at arbejde koncentreret og ambitiøst med den grønne omstilling, men som kan have brug for hjælp til alt fra strategisk klima- og miljøledelse, anvendelse af klimadata, udvikling og rapportering af klimaregnskab samt forretningsmæssig implementering af klimaregnskab og klimahandlinger. Læs resten af opgavebeskrivelsen i udbudsmaterialet.
Annonceret 09-11-2022 kl. 00.00
Deadline 29-11-2022 kl. 15.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver MeetDenmark ? Dansk Erhvervs- og Mødeturisme // CVR:35434062
Skønnet kontraktsum 700000 DKK
Udvælgelseskriterier Bud på hvorledes tilbudsgiver har til hensigt at løse opgaven (40%)
Kompetencer og erfaring (40%)
Pris (20%)
Adresse Nørregade 7B
1165
København K
CPV kode 85312320-8 - Konsulenttjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Anne-Sofie Hattesen
Kontakt E-mail: asha@woco.dk
Telefon: +45 23383056