Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i Folkekirken

Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i Folkekirken.

Undersøgelsen gennemføres i 2023 og igangsættes i 2. kvartal. Undersøgelsens resultater og anbefalinger forventes klar i løbet af 2023.

Undersøgelsen omfatter folkekirkelig personale som er ansat af et menighedsråd eller Kirkeministeriet og skal kortlægge det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken. Herunder skal undersøgelsen belyse, hvilke betingelser og årsagssammenhænge, der har betydning for det psykosociale arbejdsmiljø på de folkekirkelige arbejdspladser. Det er væsentligt for den kommende undersøgelse, at det både bliver muligt at få indblik i udviklingen af folkekirkens arbejdsmiljø siden arbejdsmiljøundersøgelsen i folkekirken fra 2012 og, at der samtidig medtages eventuelle nye relevante temaer.

Undersøgelsen skal gennemføres ud fra en mixed methods tilgang. Undersøgelsesdesignet skal sikre, at resultaterne kan omsættes til konkrete anbefalinger, der kan være afsæt for efterfølgende at iværksætte målrettede arbejdsmiljøindsatser i folkekirken.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 22-03-2023) Luk udbudsdetaljer (gældende version 22-03-2023)
Titel Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i Folkekirken
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i Folkekirken.

Undersøgelsen gennemføres i 2023 og igangsættes i 2. kvartal. Undersøgelsens resultater og anbefalinger forventes klar i løbet af 2023.

Undersøgelsen omfatter folkekirkelig personale som er ansat af et menighedsråd eller Kirkeministeriet og skal kortlægge det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken. Herunder skal undersøgelsen belyse, hvilke betingelser og årsagssammenhænge, der har betydning for det psykosociale arbejdsmiljø på de folkekirkelige arbejdspladser. Det er væsentligt for den kommende undersøgelse, at det både bliver muligt at få indblik i udviklingen af folkekirkens arbejdsmiljø siden arbejdsmiljøundersøgelsen i folkekirken fra 2012 og, at der samtidig medtages eventuelle nye relevante temaer.

Undersøgelsen skal gennemføres ud fra en mixed methods tilgang. Undersøgelsesdesignet skal sikre, at resultaterne kan omsættes til konkrete anbefalinger, der kan være afsæt for efterfølgende at iværksætte målrettede arbejdsmiljøindsatser i folkekirken.
Annonceret 01-03-2023 kl. 14.30
Deadline 29-03-2023 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Kirkeministeriet, Departementet
Udvælgelseskriterier Faglig grundighed og kvalitet:
• Overvejelser om opbygning og indhold af undersøgelsesdesign
• Overvejelser om, hvordan resultater fra tidligere undersøgelser om psykosocialt arbejdsmiljø i folkekirken skal indgå og kvalificere undersøgelsen
• Håndtering af målgruppen – herunder overvejelser om, hvordan målgruppens deltagelse sikres.
• Viden om psykisk arbejdsmiljø
• Kendskab til folkekirkens struktur og opbygning

Referencer og kompetencer på opgaven:
• Relevante referencer fra lignende opgaver
• Kontaktoplysninger til de pågældende referencer
• Angivelse af de konsulenter, der skal varetage opgaven med CV og navn

Organisering, roller og ansvar:
• Organisering af opgaven
• Projektledelse og bemanding
• IT- understøttelse til indhentning og bearbejdning af data
• Tro- og loveerklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Samlet vurdering:
• Økonomisk fordelagtighed
• Sammenhæng mellem undersøgelsesdesign, undersøgelsens formål, tidsplan og budget
• Overordnet vurdering af om tilbuddet lever op til krav og ønsker i tildelingskriterierne
• Kreativitet
Adresse Frederiksholms Kanal 21
1220
København K
WWW: km.dk
CPV kode 73220000-0 - Konsulentvirksomhed inden for udvikling
75110000-0 - Generelle offentlige tjenester
98342000-2 - Tjenester i forbindelse med arbejdsmiljøet
Udbudsform Andet
SMV venligt Ja
Kontaktperson Liv Forsberg
Kontakt E-mail: km@km.dk
Telefon: +45 33923390
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[01-03-2023 14:42:29]
Ændring af kontaktoplysninger
[08-03-2023 16:11:56]
Tilføjelse af CPV-koder
[22-03-2023 11:45:37]
Tilføjelse af dokument med spørgsmål og svar

Åbn tidligere version 08-03-2023 Luk tidligere version 08-03-2023
Titel Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i Folkekirken
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i Folkekirken.

Undersøgelsen gennemføres i 2023 og igangsættes i 2. kvartal. Undersøgelsens resultater og anbefalinger forventes klar i løbet af 2023.

Undersøgelsen omfatter folkekirkelig personale som er ansat af et menighedsråd eller Kirkeministeriet og skal kortlægge det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken. Herunder skal undersøgelsen belyse, hvilke betingelser og årsagssammenhænge, der har betydning for det psykosociale arbejdsmiljø på de folkekirkelige arbejdspladser. Det er væsentligt for den kommende undersøgelse, at det både bliver muligt at få indblik i udviklingen af folkekirkens arbejdsmiljø siden arbejdsmiljøundersøgelsen i folkekirken fra 2012 og, at der samtidig medtages eventuelle nye relevante temaer.

Undersøgelsen skal gennemføres ud fra en mixed methods tilgang. Undersøgelsesdesignet skal sikre, at resultaterne kan omsættes til konkrete anbefalinger, der kan være afsæt for efterfølgende at iværksætte målrettede arbejdsmiljøindsatser i folkekirken.
Annonceret 01-03-2023 kl. 14.30
Deadline 29-03-2023 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Kirkeministeriet, Departementet
Udvælgelseskriterier Faglig grundighed og kvalitet:
• Overvejelser om opbygning og indhold af undersøgelsesdesign
• Overvejelser om, hvordan resultater fra tidligere undersøgelser om psykosocialt arbejdsmiljø i folkekirken skal indgå og kvalificere undersøgelsen
• Håndtering af målgruppen – herunder overvejelser om, hvordan målgruppens deltagelse sikres.
• Viden om psykisk arbejdsmiljø
• Kendskab til folkekirkens struktur og opbygning

Referencer og kompetencer på opgaven:
• Relevante referencer fra lignende opgaver
• Kontaktoplysninger til de pågældende referencer
• Angivelse af de konsulenter, der skal varetage opgaven med CV og navn

Organisering, roller og ansvar:
• Organisering af opgaven
• Projektledelse og bemanding
• IT- understøttelse til indhentning og bearbejdning af data
• Tro- og loveerklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Samlet vurdering:
• Økonomisk fordelagtighed
• Sammenhæng mellem undersøgelsesdesign, undersøgelsens formål, tidsplan og budget
• Overordnet vurdering af om tilbuddet lever op til krav og ønsker i tildelingskriterierne
• Kreativitet
Adresse Frederiksholms Kanal 21
1220
København K
WWW: km.dk
CPV kode 73220000-0 - Konsulentvirksomhed inden for udvikling
75110000-0 - Generelle offentlige tjenester
98342000-2 - Tjenester i forbindelse med arbejdsmiljøet
Udbudsform Andet
SMV venligt Ja
Kontaktperson Liv Forsberg
Kontakt E-mail: km@km.dk
Telefon: +45 33923390
Åbn tidligere version 01-03-2023 Luk tidligere version 01-03-2023
Titel Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i Folkekirken
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i Folkekirken.

Undersøgelsen gennemføres i 2023 og igangsættes i 2. kvartal. Undersøgelsens resultater og anbefalinger forventes klar i løbet af 2023.

Undersøgelsen omfatter folkekirkelig personale som er ansat af et menighedsråd eller Kirkeministeriet og skal kortlægge det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken. Herunder skal undersøgelsen belyse, hvilke betingelser og årsagssammenhænge, der har betydning for det psykosociale arbejdsmiljø på de folkekirkelige arbejdspladser. Det er væsentligt for den kommende undersøgelse, at det både bliver muligt at få indblik i udviklingen af folkekirkens arbejdsmiljø siden arbejdsmiljøundersøgelsen i folkekirken fra 2012 og, at der samtidig medtages eventuelle nye relevante temaer.

Undersøgelsen skal gennemføres ud fra en mixed methods tilgang. Undersøgelsesdesignet skal sikre, at resultaterne kan omsættes til konkrete anbefalinger, der kan være afsæt for efterfølgende at iværksætte målrettede arbejdsmiljøindsatser i folkekirken.
Annonceret 01-03-2023 kl. 14.30
Deadline 29-03-2023 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Kirkeministeriet, Departementet
Udvælgelseskriterier Faglig grundighed og kvalitet:
• Overvejelser om opbygning og indhold af undersøgelsesdesign
• Overvejelser om, hvordan resultater fra tidligere undersøgelser om psykosocialt arbejdsmiljø i folkekirken skal indgå og kvalificere undersøgelsen
• Håndtering af målgruppen – herunder overvejelser om, hvordan målgruppens deltagelse sikres.
• Viden om psykisk arbejdsmiljø
• Kendskab til folkekirkens struktur og opbygning

Referencer og kompetencer på opgaven:
• Relevante referencer fra lignende opgaver
• Kontaktoplysninger til de pågældende referencer
• Angivelse af de konsulenter, der skal varetage opgaven med CV og navn

Organisering, roller og ansvar:
• Organisering af opgaven
• Projektledelse og bemanding
• IT- understøttelse til indhentning og bearbejdning af data
• Tro- og loveerklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Samlet vurdering:
• Økonomisk fordelagtighed
• Sammenhæng mellem undersøgelsesdesign, undersøgelsens formål, tidsplan og budget
• Overordnet vurdering af om tilbuddet lever op til krav og ønsker i tildelingskriterierne
• Kreativitet
Adresse Frederiksholms Kanal 21
1220
København K
WWW: km.dk
CPV kode 73200000-4 - Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling
Udbudsform Andet
SMV venligt Ja
Kontaktperson Liv Forsberg
Kontakt E-mail: km@km.dk
Telefon: +45 33923390
Åbn tidligere version 01-03-2023 Luk tidligere version 01-03-2023
Titel Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i Folkekirken
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i Folkekirken.

Undersøgelsen gennemføres i 2023 og igangsættes i 2. kvartal. Undersøgelsens resultater og anbefalinger forventes klar i løbet af 2023.

Undersøgelsen omfatter folkekirkelig personale som er ansat af et menighedsråd eller Kirkeministeriet og skal kortlægge det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken. Herunder skal undersøgelsen belyse, hvilke betingelser og årsagssammenhænge, der har betydning for det psykosociale arbejdsmiljø på de folkekirkelige arbejdspladser. Det er væsentligt for den kommende undersøgelse, at det både bliver muligt at få indblik i udviklingen af folkekirkens arbejdsmiljø siden arbejdsmiljøundersøgelsen i folkekirken fra 2012 og, at der samtidig medtages eventuelle nye relevante temaer.

Undersøgelsen skal gennemføres ud fra en mixed methods tilgang. Undersøgelsesdesignet skal sikre, at resultaterne kan omsættes til konkrete anbefalinger, der kan være afsæt for efterfølgende at iværksætte målrettede arbejdsmiljøindsatser i folkekirken.
Annonceret 01-03-2023 kl. 14.30
Deadline 29-03-2023 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Kirkeministeriet, Departementet
Udvælgelseskriterier Faglig grundighed og kvalitet:
• Overvejelser om opbygning og indhold af undersøgelsesdesign
• Overvejelser om, hvordan resultater fra tidligere undersøgelser om psykosocialt arbejdsmiljø i folkekirken skal indgå og kvalificere undersøgelsen
• Håndtering af målgruppen – herunder overvejelser om, hvordan målgruppens deltagelse sikres.
• Viden om psykisk arbejdsmiljø
• Kendskab til folkekirkens struktur og opbygning

Referencer og kompetencer på opgaven:
• Relevante referencer fra lignende opgaver
• Kontaktoplysninger til de pågældende referencer
• Angivelse af de konsulenter, der skal varetage opgaven med CV og navn

Organisering, roller og ansvar:
• Organisering af opgaven
• Projektledelse og bemanding
• IT- understøttelse til indhentning og bearbejdning af data
• Tro- og loveerklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Samlet vurdering:
• Økonomisk fordelagtighed
• Sammenhæng mellem undersøgelsesdesign, undersøgelsens formål, tidsplan og budget
• Overordnet vurdering af om tilbuddet lever op til krav og ønsker i tildelingskriterierne
• Kreativitet
Adresse Frederiksholms Kanal 21
1220
København K
WWW: km.dk
CPV kode 73200000-4 - Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling
Udbudsform Andet
SMV venligt Ja
Kontaktperson Liv Forsberg
Kontakt E-mail: livf@km.dk
Telefon: +45 23395192