Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

EL-cykler til Region Hovedstaden

Bornholms, Herlev, Bispebjerg & Frederiksberg, Glostrup, Nordsjællands, Gentofte, Amager & Hvidovre hospital samt Rigshospitalet kører i samarbejde med foreningen Gate 21, og otte kommuner, et projekt, som handler om udlån af el-cykler til medarbejdere på hospitalerne i syv perioder på 3 mdr. ad gangen, fra marts 2014 til og med august 2016. Det er således vigtigt for ordregiver at der tilbydes og indkøbes driftssikre cykler. Udbuddet er fordelt på 2 delaftaler, jf. Tilbudsliste (bilag 2).

Ordregiver henviser i øvrigt til vedlagte bilag vedr. sag om den politiske beslutning for indkøb af EL-cykler. Herunder fremgår blandt andet den estimerede beløbsramme.

Udlånsmålgruppe: Medarbejdere som normalt kører i bil og har mindst 5 km til arbejde.

Hvert hospital får 10 el-cykler som de skal låne ud i de syv perioder til samlet 70 forskellige medarbejdere.

I tillæg til indkøb af EL-cyklerne tilkøbes også en serviceordning. Leverandøren skal i forbindelse med udlån af cyklerne servicere dem ved tilkald samt foretage service mellem de forskellige udlånsperioder. Herudover skal brugerne kunne ringe til ordningen ved akut opståede skader på cyklerne og få dem hentet, lavet og bragt tilbage til brugeren.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 06-01-2014) Luk udbudsdetaljer (gældende version 06-01-2014)
Titel EL-cykler til Region Hovedstaden
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Bornholms, Herlev, Bispebjerg & Frederiksberg, Glostrup, Nordsjællands, Gentofte, Amager & Hvidovre hospital samt Rigshospitalet kører i samarbejde med foreningen Gate 21, og otte kommuner, et projekt, som handler om udlån af el-cykler til medarbejdere på hospitalerne i syv perioder på 3 mdr. ad gangen, fra marts 2014 til og med august 2016. Det er således vigtigt for ordregiver at der tilbydes og indkøbes driftssikre cykler. Udbuddet er fordelt på 2 delaftaler, jf. Tilbudsliste (bilag 2).

Ordregiver henviser i øvrigt til vedlagte bilag vedr. sag om den politiske beslutning for indkøb af EL-cykler. Herunder fremgår blandt andet den estimerede beløbsramme.

Udlånsmålgruppe: Medarbejdere som normalt kører i bil og har mindst 5 km til arbejde.

Hvert hospital får 10 el-cykler som de skal låne ud i de syv perioder til samlet 70 forskellige medarbejdere.

I tillæg til indkøb af EL-cyklerne tilkøbes også en serviceordning. Leverandøren skal i forbindelse med udlån af cyklerne servicere dem ved tilkald samt foretage service mellem de forskellige udlånsperioder. Herudover skal brugerne kunne ringe til ordningen ved akut opståede skader på cyklerne og få dem hentet, lavet og bragt tilbage til brugeren.
Deadline 16-01-2014 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier • Pris - 50 %
• Kvalitet og funktionalitet – 50 %
Dokumenter
Ordregiver Region Hovedstaden
Skønnet kontraktsum 800000 DKK
Udvælgelseskriterier Ved sammenslutninger af virksomheder skal nedenstående dokumentation gives for hver enkelt virksomhed.

Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men såfremt flere byder i forening, skal der iblandt disse udpeges en ansvarlig leverandør, der tegner alle de bydende. Endvidere skal alle de bydende hæfte solidarisk for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten.

Personlige forhold
• Oplysninger om virksomhedens selskabsform og ejerskab (generel virksomhedsbeskrivelse).
• Erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige og om opfyldelse af Udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a-c.
• Erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver ved udarbejdelsen af tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted hvor ydelsen skal præsteres jf. Udbudsdirektivets Art. 27.

Tilbudsgiver kan vedlægge det af ordregiver vedlagte eksempel om erklæring på tro og love i udfyldt og underskrevet stand ved afgivelsen af erklæring på tro og love vedrørende Art. 45 og Art. 27.

Ordregiver forbeholder sig ret til inden aftaleindgåelse at forlange serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, max. 3 mdr. gammel eller anden fuldgyldig dokumentation for at tilbudsgiver ikke befinder sig i de i udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a, b, c, e og f nævnte situationer.

Økonomisk og finansiel formåen
• Seneste 2 reviderede og godkendte årsregnskaber fra den juridiske enhed, som skal afgive tilbud.
• Oplysning om samlet årsomsætning af de omfattede og tilsvarende produkter fra de seneste tre år.
• Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds finansielle status, skal det dokumenteres, at denne virksomhed hæfter solidarisk og ubegrænset.
• Oplysninger om produktansvars- og erhvervsansvarsforsikring.

Teknisk og/eller faglig formåen
• Referencelister for tilsvarende leverancer inden for de seneste tre år med angivelse af størrelsesorden.
• Beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder evt. certificeringer.
• Oplysning om evt. brug af underleverandører, i givet fald.
Adresse Kongens Vænge 2
3400
Hillerød
CPV kode 34422000-7 - Cykler med hjælpemotor
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Jesper Thestrup Kristensen
Kontakt E-mail: jesper.thestrup.kristensen@regionh.dk
Telefon: +45 38665816
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[17-12-2013 14:22:18]
Ordregiver har ændret pkt. 3.1 i udbudsbetingelserne samt tilføjet et rettelsesblad og spørgsmål/svar til udbuddet.
[06-01-2014 14:17:52]
Ordregivers spørgsmål/svar vers. 2.

Åbn tidligere version 17-12-2013 Luk tidligere version 17-12-2013
Titel EL-cykler til Region Hovedstaden
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Bornholms, Herlev, Bispebjerg & Frederiksberg, Glostrup, Nordsjællands, Gentofte, Amager & Hvidovre hospital samt Rigshospitalet kører i samarbejde med foreningen Gate 21, og otte kommuner, et projekt, som handler om udlån af el-cykler til medarbejdere på hospitalerne i syv perioder på 3 mdr. ad gangen, fra marts 2014 til og med august 2016. Det er således vigtigt for ordregiver at der tilbydes og indkøbes driftssikre cykler. Udbuddet er fordelt på 2 delaftaler, jf. Tilbudsliste (bilag 2).

Ordregiver henviser i øvrigt til vedlagte bilag vedr. sag om den politiske beslutning for indkøb af EL-cykler. Herunder fremgår blandt andet den estimerede beløbsramme.

Udlånsmålgruppe: Medarbejdere som normalt kører i bil og har mindst 5 km til arbejde.

Hvert hospital får 10 el-cykler som de skal låne ud i de syv perioder til samlet 70 forskellige medarbejdere.

I tillæg til indkøb af EL-cyklerne tilkøbes også en serviceordning. Leverandøren skal i forbindelse med udlån af cyklerne servicere dem ved tilkald samt foretage service mellem de forskellige udlånsperioder. Herudover skal brugerne kunne ringe til ordningen ved akut opståede skader på cyklerne og få dem hentet, lavet og bragt tilbage til brugeren.
Deadline 16-01-2014 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier • Pris - 50 %
• Kvalitet og funktionalitet – 50 %
Dokumenter
Ordregiver Region Hovedstaden
Skønnet kontraktsum 800000 DKK
Udvælgelseskriterier Ved sammenslutninger af virksomheder skal nedenstående dokumentation gives for hver enkelt virksomhed.

Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men såfremt flere byder i forening, skal der iblandt disse udpeges en ansvarlig leverandør, der tegner alle de bydende. Endvidere skal alle de bydende hæfte solidarisk for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten.

Personlige forhold
• Oplysninger om virksomhedens selskabsform og ejerskab (generel virksomhedsbeskrivelse).
• Erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige og om opfyldelse af Udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a-c.
• Erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver ved udarbejdelsen af tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted hvor ydelsen skal præsteres jf. Udbudsdirektivets Art. 27.

Tilbudsgiver kan vedlægge det af ordregiver vedlagte eksempel om erklæring på tro og love i udfyldt og underskrevet stand ved afgivelsen af erklæring på tro og love vedrørende Art. 45 og Art. 27.

Ordregiver forbeholder sig ret til inden aftaleindgåelse at forlange serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, max. 3 mdr. gammel eller anden fuldgyldig dokumentation for at tilbudsgiver ikke befinder sig i de i udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a, b, c, e og f nævnte situationer.

Økonomisk og finansiel formåen
• Seneste 2 reviderede og godkendte årsregnskaber fra den juridiske enhed, som skal afgive tilbud.
• Oplysning om samlet årsomsætning af de omfattede og tilsvarende produkter fra de seneste tre år.
• Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds finansielle status, skal det dokumenteres, at denne virksomhed hæfter solidarisk og ubegrænset.
• Oplysninger om produktansvars- og erhvervsansvarsforsikring.

Teknisk og/eller faglig formåen
• Referencelister for tilsvarende leverancer inden for de seneste tre år med angivelse af størrelsesorden.
• Beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder evt. certificeringer.
• Oplysning om evt. brug af underleverandører, i givet fald.
Adresse Kongens Vænge 2
3400
Hillerød
CPV kode 34422000-7 - Cykler med hjælpemotor
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Jesper Thestrup Kristensen
Kontakt E-mail: jesper.thestrup.kristensen@regionh.dk
Telefon: +45 38665816
Åbn tidligere version 12-12-2013 Luk tidligere version 12-12-2013
Titel EL-cykler til Region Hovedstaden
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Bornholms, Herlev, Bispebjerg & Frederiksberg, Glostrup, Nordsjællands, Gentofte, Amager & Hvidovre hospital samt Rigshospitalet kører i samarbejde med foreningen Gate 21, og otte kommuner, et projekt, som handler om udlån af el-cykler til medarbejdere på hospitalerne i syv perioder på 3 mdr. ad gangen, fra marts 2014 til og med august 2016. Det er således vigtigt for ordregiver at der tilbydes og indkøbes driftssikre cykler. Udbuddet er fordelt på 2 delaftaler, jf. Tilbudsliste (bilag 2).

Ordregiver henviser i øvrigt til vedlagte bilag vedr. sag om den politiske beslutning for indkøb af EL-cykler. Herunder fremgår blandt andet den estimerede beløbsramme.

Udlånsmålgruppe: Medarbejdere som normalt kører i bil og har mindst 5 km til arbejde.

Hvert hospital får 10 el-cykler som de skal låne ud i de syv perioder til samlet 70 forskellige medarbejdere.

I tillæg til indkøb af EL-cyklerne tilkøbes også en serviceordning. Leverandøren skal i forbindelse med udlån af cyklerne servicere dem ved tilkald samt foretage service mellem de forskellige udlånsperioder. Herudover skal brugerne kunne ringe til ordningen ved akut opståede skader på cyklerne og få dem hentet, lavet og bragt tilbage til brugeren.
Deadline 16-01-2014 kl. 14.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier • Pris - 50 %
• Kvalitet og funktionalitet – 50 %
Dokumenter
Ordregiver Region Hovedstaden
Skønnet kontraktsum 800000 DKK
Udvælgelseskriterier Ved sammenslutninger af virksomheder skal nedenstående dokumentation gives for hver enkelt virksomhed.

Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men såfremt flere byder i forening, skal der iblandt disse udpeges en ansvarlig leverandør, der tegner alle de bydende. Endvidere skal alle de bydende hæfte solidarisk for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten.

Personlige forhold
• Oplysninger om virksomhedens selskabsform og ejerskab (generel virksomhedsbeskrivelse).
• Erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige og om opfyldelse af Udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a-c.
• Erklæring på tro og love om, at tilbudsgiver ved udarbejdelsen af tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted hvor ydelsen skal præsteres jf. Udbudsdirektivets Art. 27.

Tilbudsgiver kan vedlægge det af ordregiver vedlagte eksempel om erklæring på tro og love i udfyldt og underskrevet stand ved afgivelsen af erklæring på tro og love vedrørende Art. 45 og Art. 27.

Ordregiver forbeholder sig ret til inden aftaleindgåelse at forlange serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, max. 3 mdr. gammel eller anden fuldgyldig dokumentation for at tilbudsgiver ikke befinder sig i de i udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a, b, c, e og f nævnte situationer.

Økonomisk og finansiel formåen
• Seneste 2 reviderede og godkendte årsregnskaber fra den juridiske enhed, som skal afgive tilbud.
• Oplysning om samlet årsomsætning af de omfattede og tilsvarende produkter fra de seneste tre år.
• Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds finansielle status, skal det dokumenteres, at denne virksomhed hæfter solidarisk og ubegrænset.
• Oplysninger om produktansvars- og erhvervsansvarsforsikring.

Teknisk og/eller faglig formåen
• Referencelister for tilsvarende leverancer inden for de seneste tre år med angivelse af størrelsesorden.
• Beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder evt. certificeringer.
• Oplysning om evt. brug af underleverandører, i givet fald.
Adresse Kongens Vænge 2
3400
Hillerød
CPV kode 34422000-7 - Cykler med hjælpemotor
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Jesper Thestrup Kristensen
Kontakt E-mail: jesper.thestrup.kristensen@regionh.dk
Telefon: +45 38665816