Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forpagtning af Christiansø Gæstgiveri, Købmandshandel og Kiosk

Forpagtningen angår overtagelse af driften af virksomhederne Christiansø Gæstgiveri, Christiansø Købmandshandel og Christiansø Kiosk, der i gennemsnit har en årlig omsætning på ca. DKK 6,3 mio. Forpagtningen omfatter også det tilknyttede inventar, mens overtagelse af eventuelle restvarelagre skal aftales særskilt. Forpagter overtager driften af virksomhederne for egen regning og risiko i hele forpagtnings-kontraktens løbetid, og sørger selv for at ansætte personale efter behov. Forpagter betaler en forpagtningsafgift mod overtagelse af driften af virksomhederne. Forpagtningsafgiften opgøres af et fast minimumsbeløb og et variabelt tillægsbeløb, der beregnes på baggrund af de forpagtede virksomheders omsætning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 01-06-2021) Luk udbudsdetaljer (gældende version 01-06-2021)
Titel Forpagtning af Christiansø Gæstgiveri, Købmandshandel og Kiosk
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Forpagtningen angår overtagelse af driften af virksomhederne Christiansø Gæstgiveri, Christiansø Købmandshandel og Christiansø Kiosk, der i gennemsnit har en årlig omsætning på ca. DKK 6,3 mio. Forpagtningen omfatter også det tilknyttede inventar, mens overtagelse af eventuelle restvarelagre skal aftales særskilt. Forpagter overtager driften af virksomhederne for egen regning og risiko i hele forpagtnings-kontraktens løbetid, og sørger selv for at ansætte personale efter behov. Forpagter betaler en forpagtningsafgift mod overtagelse af driften af virksomhederne. Forpagtningsafgiften opgøres af et fast minimumsbeløb og et variabelt tillægsbeløb, der beregnes på baggrund af de forpagtede virksomheders omsætning.
Annonceret 01-06-2021 kl. 00.01
Deadline 30-06-2021 kl. 13.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Varekøb
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Forpagtningskontrakten vil blive tildelt på baggrund af ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” med henblik på at vælge det tilbud, der afspejler det bedste forhold mellem tildelingskriteriet pris og underkriterier kvalitet og forretningside.
Dokumenter
Ordregiver Forsvarsministeriet, Departementet
Skønnet kontraktsum 31500000 DKK
Adresse Holmens Kanal 9
1060
København K
WWW: www.fmn.dk
CPV kode 55100000-1 - Hotelvirksomhed
55300000-3 - Restaurationsvirksomhed og servering
55900000-9 - Detailhandel
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Brian Roth
Kontakt E-mail: bro@fmn.dk
Telefon: +45 61871546